Javna rasprava o medijskoj strategiji nepristupačna osobama sa invaliditetom

ilustracija: Fondacija PONS

Prenosimo saopštenje Fondacije PONS

Fondacija PONS u čijem imenu stoji akronim – ponosni, odgovorni, nesakriveni, samostalni, a koji se tiče ljudi sa invaliditetom koji treba da žive u jednom slobodnom društvu, ima obavezu da reaguje na svaki postupak marginalizacije zajednice čije interese zastupa.

Posebno je velika odgovornost i obaveza reagovati na ovu pojavu ili potez kada oni dolaze sa najviše instance naše države kao što je kabinet predsednice Vlade Republike Srbije.

Naime, u Nišu se u petak, 22. februara, održava javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji. Za mesto održavanja ovog događaja odarbana je sala Skupštine grada Niša. Kako se radi o nepristupačnoj zgradi i sali, prinuđeni smo da skrenemo pažnju javnosti na ovaj, malo je reći, propust organizatora javne rasprave.

Za zajednicu osoba sa invaliditetom, ovde se ne radi o propustu već o svesnom izopštenju ljudi sa invaliditetom i njihovih organizacija iz jednog veoma važnog procesa.

Kako ovo nije prvi put da se ne vodi računa o dostupnosti sadržaja koji se ne tiču samo ljudi sa invaliditetom već celog društva, jasno je da su u postojećem sistemu, ljudi sa invaliditetom daleko od bilo kakvog nivoa ravnopravnosti u Srbiji te da se, od strane donosioca odluka sa najviših instanca vlasti, uopšte ne radi na uključivanju ljudi sa invaliditetom i njihovih organizacija u kreiranju rešenja u oblastima koje se tiču šire društvene zajednice, odnosno celog društva.

Ovom prilikom upućujemo apel javnosti, a posebno organizacijama civilnog društva i medijima. Znamo da i jedni i drugi dobro razumeju problem nepristupačnosti, kako one arhitektonske, tako i nepristupačnosti sadržaja. Ali ovom prilikom tražimo podršku i veći nivo principijelnosti kada je u pitanju ravnopravnost svih građanki i građana i pravo da svi budemo uključeni u sve procese koji vode poboljšanju bilo koje oblasti, nezavisno od toga da li se direktno radi o ljudima sa invaliditetom i njihovim osnovnim pravima.

Smatramo da je u buduće neophodno razmisliti o iskrenoj nameri svakog procesa koji pokreću donosioci odluka na bilo kojem nivou vlasti, kao i o učešću u tim procesima.

Jednostavno rečeno, ako je neko svesno izopštio iz jednog veoma važnog procesa, celu zajednicu koja čini najmanje 10% stanovništva Srbije, da li onda možemo imati poverenja da će dokument o kojem se pokreće javna rasprava zadovoljiti interese svih činilaca jednog društva i biti sporoveden onako kako je napisan? Da li oni koji pretenduju da urede i sprovode strategiju javnog informisanja, uopšte imaju kapacitet za taj posao, ako su svesno izopštili 10% stanovništva svoje države i celu jednu manjinsku zajednicu ljudi sa invaliditetom?

Fondacija PONS                                                              U Nišu, 21.2.2019.