Još uvek problematično shvatanje medija civilnog sektora

Foto: MRCN/M.S

Neophodno je udruživanje nevladinih organizacija na lokalu, kao i bolja saradnja predstavnika nevladinih organizacija i novinara. Lokalni mediji retko prepoznaju rad civilnog sektora, a suština medija civilnog društva jeste da građani kreiraju medijske sadržaje – zaključci su tribine „Da li su građanima potrebni neprofitni mediji?“.

“Danas svako može da otvori mediji, ali doći ćemo u stadijum da svaki novinar u nekom trenutku ima sopstveni mediji. Po mom mišljenju mora da postoje određeni kriterijumi: ko može da otvori mediji, kako će taj mediji funkcionisati,  a to kod nas još uvek nije regulisano. Neprofitni mediji su neophodni i u njima treba da budu zastupljeni građani, a ne partije bilo da su u pitanju one na vlasti ili opozicione”, rekao je Saša Đorđević iz Medijskog istraživačkog centra.

Na tribini je istaknuto i da još uvek nije dovoljno jasno šta su zapravo mediji civilnog sektora i čime se bave, da se često novinari koji ne podležu političkim i ekonomskim pritiscima okreću medijima civilnog sektora, i da je neophodno da novinari budu saveznici civilnom sektoru. Mediji nevladinog sektora zapravo treba da izveštavaju o temama koje su važne za društvo, a od komercijalnih medija ih razlikuje to što ne mogu da ostvare nikakav profit.

Tribine je organizovao Medijski istraživački centar u okviru EU projekta “Zaštita slobode medija i slobode izražavanja na zapadnom Balkanu”.