Kategorija: Zajedno za mlade

Rad Media i reform centra Niš podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“.