Gradski forum „Konkretni modeli podrške sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća – primer Fabrika dobre hrane“

Četvrtak, 05. april 2018. godine, 12h

Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

Nedostatak početnih i obrtnih sredstava i mnogi parafiskalni nameti najveći su problem preduzetnika, pokazuje iskustvo 711 vlasnika mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP), koje je kroz program „Pokreni se za posao“ podržala organizacija ENECA. Takođe, ulazak velikih korporacija na trzište Srbije otežao je dalji napredak malih preduzetnika i njihovo afirmisanje na lokalnom i nacionalnom nivou.

Na gradskom forumu biće razmotreni potencijalni načini za unapređenje položaja MMSP, i to:
1.  stvaranje uslova za veće učešće MMSP na tenderima u lokalnim samoupravama,
2. veća dostupnost kapitala i finansija putem savetovanja i kroz kreiranje lokalnog fonda za razvoj preduzetništva i drugih mera,
3. uspostavljanje redovnog informisanja mladih preduzetnika, obezbeđivanje kontinuirane savetodavne podrške i programa obuke mladim preduzetnicima,
4. stvaranje okvira za promociju omladinskog preduzetništva i primera dobre prakse.

Kao primer dobre prakse biće predstavljen model podrške preduzetnicima kroz uspostavljanje brenda i prehrambeno/proizvodnog centra (hub-a) Fabrika dobre hrane koji je osmislila ENECA i realizovala ih u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije.

Na forumu će govoriti:

  • Milivoje Jovanović, ENECA
  • Jelena Petrović, ENECA
  • Radoš Krstić, Tašne Mistral
  • Ljiljana Milenković, PG Milenković
  • Aca Ilić, moderator

Građani će moći uživo da prate i komentarišu Gradski forum na Facebook stranici Media i reform centra Niš, kao i da postavljaju pitanja i ostavljaju komentare na samom događaju, ili putem twitter-a korišćenjem #gradskiforum.

Gradski forum je deo projekta „Partnerstvo za održivi razvoj“ koji realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva. Cilj je povećanje učešća građana u održivom razvoju zajednice kroz iniciranje redovne i direktne komunikacije između građana i predstavnika vlasti, ali i jačanje saradnje i komunikacije organizacija civilnog društva i medija sa nosiocima vlasti i insitucijama, što predstavlja osnovu svakog demokratskog procesa.