Krivično delo nasilja u porodici u sudskoj praksi – nove tendencije i izazovi 

Publikacija Krivično delo nasilja u porodici u sudskoj praksi - nove tendencije i izazovi

Utorak, 13. novembar 2018. godine, 12h

Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38 

U utorak, 13. novembra 2018. godine u 12h u Media i reform centru Niš biće predstavljeni rezultati istraživanja prakse sudova u procesuiranju krivičnih dela nasilja u porodici, objavljeni u publikaciji Krivično delo nasilja u porodici u sudskoj praksi – nove tendencije i izazovi (2018).

Studiju, koju je podržala Misija OEBS-a u Srbiji, predstaviće autorke:

  • Dr Nevena  Petrušić 
  • Dr Natalija Žunić 
  • Dr Vida Vilić

Uvažavajući Vaš veliki rad i angažman na unapređenju pravne zaštite od nasilja u porodici, pozivamo Vas da prisustvujete promociji i učestvujete u razgovoru i razmeni stavova o izazovima u sprečavanju i pružanju delotvorne zaštite od nasilja u porodici.