Među decom nasilje normalno, neophodna prevencija

Foto: MRCN/B.R
Iako je istraživanje sprovedeno među niškim navijačima Meraklijama pokazalo da oni nisu skloni nasilju, te da nasilje nije u tolikoj meri prisutno na tribinama, podaci rada sa učenicima niških škola pokazali su potrebu daljeg rada sa decom, jer se nasilja doživljava kao sveprisutno i „normalno“. Radionice su organizovane u pet osnovnih i pet srednjih škola u Nišu.

“Deca ne prepoznaju rad u školama kao nešto što jeste prevencija nasilja. Oni smatraju da je nasilje svuda oko njih, a to nije problem samo škole, porodice ili društva već svih nas zajedno, zato je neophodno krenuti sa radom na prevenciji što ranije”, poručio je omladinski radnik Ivan Topalović.

On dodaje da je u radu sa decom i mladima primetio da se floskule poput mladi su agresivni, pasivni, nezainteresovani vrlo lako izgovaraju. “Time mi kao društvo ili stariji peremo ruke od toga da ti mladi jesu ogledalo našeg društva i da oni jesu ti koji bez uvijanja pokazuju ono što njih okružuje. Takođe, vrlo lako se identifikuju sa osobama koje su preživele nasilje”, kaže Topalović.

Foto: MRCN/ B.R

Rezultat radionica sa decom je i predlog mera prevencije nasilja među mladima na sportskim tribinama u Nišu. Neke od njih su radioničarski rad sa učenicima osnovnih škola, radionice koje bi održali uspešni sportisti, organizovanje većeg broja sportskih manifestacija u lokalnim sportskim objektima kako bi se sport približio učenicima na pravi način, kao i organizovanje programa pre, za vreme pauza i poluvremena kako bi se animirali navijači.

“U našoj sredini mlađi maloletnici i deca stupaju u navijačke grupe, a to je grupa kojom huligani mogu vrlo lako manipulisati. Neophodno je da kroz preventivni rad naučimo mlađe navijače kako da navijaju i kako da se ponašaju, iako nasilje u sportu nije zastupljeno u Nišu kao što je to slučaj sa drugim sredinama. Sa nasiljem se susrećemo kada nam u goste dolaze veliki klubovi sa svojim navijačima”, izjavila je sociolog i autorka istraživanja Dušica Jovanović.

Rezultati radionica kao i preporuke za dalji rad sa sadašnjim i budućim navijačima, objedinjeni su u dva dokumenta – pedagoški, i dokument koji prikazuje rad sa niškim navijačima.

Istraživanje i radionice deo su projekta Ujedinjeni u prevenciji nasilja u sportu koje je sproveo Media i reform centar u saradnji sa sa Savetom za bezbednost Grada Niša, a uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.