Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije obeležen nizom manifestacija u Nišu

Tribina povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije Foto: B.R

„Danas je važan dan, ne samo za pripadnike seksualnih manjina, već i za sve koji poštuju ljudska prava“, izjavila je profesorka Pravnog fakulteta u Nišu dr Nevena Petrušić na tribini povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije, koji se obeležava danas, 17. maja u više od 120 zemalja.

Dr Petrušić, koja je, kao poverenica za ravnopravnost 2004. godine  izjavila da je homofobija u Srbiji široko rasprostranjena, danas ističe da, po rezultatima novijih istraživanja, ima izvesnog smanjenja u procentima kada je reč o negativnom stavu prema seksualnim manjinama, predradusadama, stereotipima, ali i načinima kojim se iskazuju stavovi. Ipak, ona naglašava da postoji jaz između opšte populacije i LGBT zajednice: “Dubina tog jaza zapravo pokazuje da je pred nama dug put ako želimo zaista da izgradimo društvo u kome se toleriše, uvažava različitost, i kad je reč o  seksualnoj orijentaciji, i kad je reč o drugim vidovima različitosti”.

Prof. dr Nevena Petrušić

“Status seksualnih manjina zavisi od zajednice i institucija, kao i samih ljudi, odnosno prostora koji oni ostavljaju manjinskim grupama da se identifikuju”, kaže Marko Stefanović iz inicijative Kolektiv, i objašnjava: „Zapravo, postoji jedan širok pojas diskriminacije koji na neki način guši pripadnike seksualnih manjina na svim mogućim nivoima. LGBT osobe ne mogu da izađu u javnost, da imaju neke svoje potrebe, da izgledaju kako one žele, da jednostavno budu ono što jesu. To je osnovni problem, a nakon toga postoje i problemi prilikom zapošljavanja, ekonomsko, psihičko i fizičko nasilje koje je veoma prisutno…“

Stefanović navodi da je 50% pripadnika LGBT zajednice izjavilo da je doživelo psihičko nasilje, dok je procenat onih koji su doživeli fizičko nasilje 40%. Dodatno zabrinjavajuća činjenica je što je samo 10% njih nasilje doživelo jednom, kao i to da 85% žrtava nasilje nikada nije prijavilo nadležnima, pokazuju rezultati istraživanja sprovedenog u Nišu 2016.

Vladimir Stanojević, portparol Višeg javnog tužilaštva u Nišu istakao je da postoji dobar anti-diskriminacioni zakonski okvir, i ohrabrio je pripadnike LGBT zajednice da prijave nasilje. Stanojević je takođe naveo da Osnovno i Više javno tižilaštvo ulažu sve napore kako ne bi došlo do sekundarne viktimizacije žrtava.

Dr Petrušić takođe ističe da u Srbiji postoje relativo dobri pravni mehanizmi za zaštitu manjina, kao i veoma razvijen civilni sektor. “Postoji dosta nevladinih organizacija koje se bave pravima LGBT osoba, i organizacija koje se bave ljudskim pravima uopšte. Ono na čemu bi trebalo raditi jeste da i same organizacije koriste pravne instrumente jer, u stvari, svaki uspešno rešen slučaj diskriminacije je doprinos izgradnji jednog društva zasnovanog na vladavini prava, na toleranciji, na uvažavanju različitosti.”

Tribina povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije

Prof. dr Nebojša Ranđelović, pomoćnik gradonačelnika Niša, istakao je da Grad kontinuirano radi na suzbijanju svake vrste diskriminacije, a kao konkretne mere ističe potpisivanje Memoranduma o saradnji Lokalne mreže sa prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Nišu, kao i formiranje Saveta za bezbednost. „Mi smo ove korake preduzeli, ne zbog toga što ih nameće Evropska unija, ili neko drugi, već zbog toga što smatramo da tako treba“, istakao je i dodao da su primarni ciljevi ovih mehanizama borbe protiv diskriminacije lociranje problema, ukazivanje na njih i predlaganje potencijalnih rešenja, čija bi realizacija omogućila bolji život svih pripadnika zajedince.

Dijana Stojković, oficirka za vezu sa zajednicom Policijske uprave Niš, podsetila je da Policija ima Akcioni plan za unapređenje rada i saradnje policije sa predstavnicima i udruženjima seksualno različitih osoba iz 2014. godine, kao i da pripadnici Policije prolaze kroz obuke i seminare za rad sa sekusualnim manjinama, kako bi bili senzibilisani za rešavanje pitanja diskriminacije.

Dr Nevena Petrušić zaključuje dasvi akteri, zapravo, moraju da deluju u istom pravcu – državni organi, pravosudni organi ali i mediji, koji mogu biti promoteri ljudskih prava, ali isto mogu biti neko ko raspiruje, širi mržnju i izaziva negativne stavove, iz kojih proizilazi uznemiravanje, ponižavajuće postupanje… Naravno, veliku ulogu imaju i obrazovne ustanove, koje imaju zadatak da pripremaju buduće profesionalce da na pravi način u svom budućem poslu uvažavaju različitosti.”

Nakon tribine učesnici i gosti su u Gradskoj bašti u Tvrđavi simbolično zasadili dvanaest sadnica drveća.

Takođe, povodom Svetskog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije u Nišu je realizovana i akcija puštanja balona u duginim bojama sa porukama ljubavi i tolerancije. Akciju su organizovale omladinska organizacija KOM 018EU info point NišOdbor za ljudska pravaNacionalna koalicija za decentralizaciju i Media i reform centar Niš.
Podsetimo, od 2004. godine 17. maj se obeležava kao Međunarodni dan borbe protiv homofobije, jer je tog datuma 1990. godine Svetska zdravstvena organizacija uklonila homoseksualnost sa međunarodne liste mentalnih poremećaja.