Mobing – jedno u Zakonu, drugo u praksi

Jelena Radojković; Aleksandra Barton; Maja Kamenov na pres konferenciji u Media & reform centru Niš/ Foto: B.R

Šta su bolna mesta primene postojećih zakona o mobingu, ko mu je izloženiji, zašto je lakše ćutati nego prijaviti nasilnika – samo su neka od pitanja na koja su predstavnice Udruženja žena Etno forum Svrljig, Centra za razvoj civilnih resursa iz Niša i organizacije Mobing Niš pokušale da daju odgovor na pres-konferenciji u Media i reform centru Niš.

„Dok se ne nađete u situaciji mobinga, teorija je jedno, a praksa drugo. Sistem ne štiti vas, već one koji vrše mobing. I sama sam žrtva, a ostala sam i bez posla. Civilnom sektoru sam se obratila zato što se jedino oni bave ovim problemom“, kaže Jelena Radojković iz Udruženja žena Etno forum Svrljig. U nadležnim institucijama, kako kaže, nije imala kome da se obrati.

 „Mobinga ima svuda, ali je češći u gradskim institucijama i javnim preduzećima nego u privatnom sektoru. U javnom sektoru se svi međusobno štite“, izjavila je predstavnica organizacije Mobing Niš Aleksandra Barton. Ona je dodala da se o mobingu uglavnom ćuti zato što se misli da je zlostavljanje teško dokazati, što, kako kaže, nije istina. „Dokazivanje ide na teret poslodavca, a ne žrtve“, podsetila je Barton.

Organizacija Mobing anketirala je 748 osoba na nivou cele zemlje. Svi ispitanici rekli su da nisu zadovoljni radom nadležnih organa, kao i da su njihova ljudska prava ugrožena.

„Prema Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu poslodavac je dužan da obavesti radnike šta je zlostavljanje, kao i da sprovodi kontinuirano obaveštavanje o pojmu mobinga. Pritom, sve ustanove moraju imati lice od poverenja, što nije slučaj kod nas“, navela je Aleksandra Barton.

„Nejasna definicija mobinga daje sivu zonu zakona na štetu žrtve. Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radnom mestu donet je 2009. godine, devet godina nakon donošenja tog istog Zakona u Evropi. Poslodavci plaćaju penale, pa i ako žrtva bude vraćena na posao, ubrzo biva otpuštena po nekom drugom osnovu“, kaže Maja Kamenov iz Centra za razvoj civilnih resursa.

Kako bi se mobing smanjio, važno je da ga svi prepoznaju i prijave. Dnevno se organizaciji Mobing Niš prijavi tri ili četiri slučaja, a zloupotreba službenog položaja je najzastupljenija.