Novinarstvo – duboko prekarni posao

Okrugli sto Centra za razvoj sindikalizma Foto: T.Đ

Fenomen prekarizacije novinara, tačnije nesigurnosti i neizvesnosti u oblasti rada, kao i problemi sa kojima se medijski radnici na jugu svakodnevno susreću bili su tema današnjeg radnog sastanka u Nišu. Ovo je jedan u nizu sastanaka organizovanih zarad prikupljanja podataka za istraživanje, čiji je inicijator sociolog Srećko Mihailović.

Sociolog Đokica Jovanović istakao je da se na sastanku pokazalo ono što se inače zna, a to je da je novinarski posao duboko prekarni posao, da je opterećen cenzurom ili autocenzurom, da novinarski posao nikako ne može da bude slobodan, odnosno da bude nazavisan u odnosu na centre moći.

On ističe da je jedan od zaključaka sastanka da u ovoj zemlji ne postoji „država, već centar moći“, i dodaje da „država tek treba da se uspostavi.“

dr Đokica Jovanović

Prekarni status novinara podrazumeva neredovne, niske plate i nerazrešen profesionalni status, ističe Jovanović i objašnjava: „Ovde ljudi nemaju rešen profesionalni status, oni su odsečeni od svoje budućnosti, oni ne mogu da je planiraju. Jedna od osnovnih odrednica definicije šta jeste čovek, u civilizovanim okolonostima je upravo to – da njemu država i poredak moraju da stvore šansu da može da planira, da može da kreira svoju budućnost. Tamo gde čovek ne može da planira, on je praktično otuđen od samoga sebe. Ta situacija se drastično prelama preko novinarske sudbine“.

Jovanović ističe da se zna na koji način su novinari tretirani i u javnim servisima i u privatnim medijima. “U javnim medijima, koji su pod šapom vladajuće partije, ne pod kontrolom države, već vladajuće partije, a i u privatnim medijima, u većini slučajeva, novinari su samo prosta najamna radna snaga koja mora da bude u potpunosti poslušna. Dakle, radi se o jednom potpuno antidemokratskom, u suštini nedemokratskom poretku“, i zaključuje da nije optimista:  „Gde nema demokratkog poretka – nema ni javnosti, nema ni nezavisnih medija“.