Održan skup o prevenciji nasilja nad decom u Somboru

Na stručnom skupu o prevenciji nasilja nad decom u Somboru, održanom u petak 29. juna, učestvovalo je više od 30 građana – stručnjaka u oblasti prevencije nasilja, predstavnika organizacija civilnog društva, obrazovno-vaspitnih ustanova, ustanova socijalne zaštite, policije i lokalne samouprave. Prisutni su dali komentare i sugestije na nacrt predloga dopune akcionog plana Strategije razvoja socijalne zaštite, koji je ovom prilikom predstavljen.

Srđan Vlaškalić iz Somborskog edukativnog centra predstavio je inicijativu “Građani Sombora u akciji za prevenciju nasilja nad decom”, dok je Danka Đukić iz Mreže organizacija za decu Srbije (MODS) govorila o nasilju nad decom u Srbiji, kao i o аktivnostima i doprinosu organizacija članica MODS-a u oblasti prevencije.

Cilj inicjative Somborskog edukativnog centra je da Skupština Grada Sombora do kraja 2018. godine usvoji dopunu akcionog plana Strategije razvoja socijalne zaštite, kako bi sadržao i preventivne mere u oblasti zaštite dece od nasilja koje sprovode organizacije civilnog društva.

Potrebno je i da se u budžetu Grada Sombora za 2019. godinu opredeli minimum 1.500.000,00 dinara za finansiranje projekata organizacija civilnog društva koje će se baviti prevencijom nasilja nad decom.

Foto: Somborski edukativni centar – SEC

“Nakon ovog skupa, predviđeno je kreiranje finalne verzije predloga SEC-a za dopunu akcionog plana Strategije razvoja socijalne zaštite koji će biti upućen Savetu za planiranje socijalne politike Grada Sombora u nameri da isti do kraja septembra dođe do na dnevni red Skupštine Grada Sombora”, istakli su organizatori.


Projekat “Građani Sombora u akciji za prevenciju nasilja nad decom” Somborski edukativni centar organizuje u okviru projekta „Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“.