REDI (Roma Entrepreneurship Development Initiative) pokreće Udruženje Roma preduzetnika u cilju pružanja pomoći romskim preduzetnicima i prilike da jedinstveno istupaju i zalažu se za svoje poslovne interese. Preduzetnici će, na ovaj način, povećati svoju konkurentnost i ostvariti svoje ekonomske ciljeve, kažu u ovom udruženju

Udruženju mogu pristupiti registrovani i neregistrovani Romi preduzetnici, svaki građanin Srbije koji želi da sarađuje sa romskim preduzetnicima, Romi sakupljači sekundarnih sirovina i sezonski radnici u poljoprivredi i voćarstvu. Zatim, vlasnici romskih kompanija za otpad i građevinski radnici, čistači i domaćice, a naročito se ohrabruju za pridruženje Udruženju Romkinje preduzetnice.

 “Udruženje će se truditi da pruži podršku postojećim romskim preduzetnicima u njihovom poslovanju kao i u procesu legalizacije njihovih poslova”, novode u saopštenju. .

Članstvom u Udruženju dobija se pristup svim informacijama iz oblasti ekonomije i mogućnostima za preduzetnike (programi, aktivne mere zapošljavanja, bespovratna sredstva, državni podsticaji za podržavanje preduzetništva) i besplatna tehnička podrška, neophodna radi konkurisanja za ove mere. 

Radićemo zajedno na stvaranju partnerstva sa organizacijama, poslovnim udruženjima iz Srbije, kako bismo ojačali preduzetništvo i podržali Rome u njihovim poslovnim idejama.”

U saopštenju je naglašeno da će svaki pojedinac imati koristi od tehničke podrške i ostvarivanja konkurentnosti na tržištu, koja se nudi članstvom.

“Radićemo zajedno i na uspostavljanju saradnje sa međunarodnim donatorskim organizacijama, sa državnim i opštinskim institucijama”, piše u saopštenju i dodaje se da će članovi imati priliku da poboljšaju svoje veštine i znanja učestvujući u edukativnim treninzima.”

Zainteresovani se mogu prijavljivati preko telefona 061/6580-983, e-maila na rediserbia@redi-ngo.eu sa navedenim imenom i prezimenom, brojem telefona i vrstom delatnosti koju obavljate ili popunjavanjem prijavnog formulara.