Nesavesnom upotrebom pesticida i insekticida, od 2005. godine do sada ubijeno je 95% pčela, pokazuje istraživanje Ujedinjenih nacija. Prema rečima predsednika Saveza pčelarskih organizacija Srbije Rodoljuba Živadinovića, danas su pčele dominantni oprašivači i poljoprivrednih i divljih kultura, bez kojih ne bi bilo ciklusa proizvodnje hrane u prirodi.

“Svaki treći zalogaj hrane direktno zavisi od pčela, svaki drugi indirektno. Jer kada bi pčele nestale danas, svaki treći zalogaj hrane ne bi postojao na našem stolu. Već za dve, tri godine ne bi postojao ni onaj drugi od tri, tako da bi zaista čovečanstvo gladovalo i vrlo brzo mnoge biljke i životinje nestale sa ove planete, a kažu da bi i nestao i čovek.”

Priču o pčelama, važnosti njihovog potojanja, i nemaru ljudi, donosimo vam u videu koji je nastao uz podršku Internews-a.