„Porodično nasilje nije privatna stvar!“

Foto: B.R

Svaka treća žena ubijena je vatrenim oružjem u porodičnom nasilju, pokazuju podaci nevladinih organizacija koje se bave ovom oblašću u Srbiji. Faktori rizika u porodičnom nasilju koji mogu dovesti do fatalnih posledica su brojni, a jedan od najvećih svakako je posedovanje vatrenog oružja u porodičnom domu.

Navedeni podaci prikazani su u drugoj emisiji serijala „Dok nije kasno“, pod nazivom „Oružje i rodno zasnovano nasilje“ koji je realizovala produkcija Playground iz Novog Sada.

Urednica serijala “Dok nije kasno” i novinarka RTV Vojvodine Ivana Buš Jović

„Hteli smo da se pozabavimo temom velikog broja ilegalnog oružja koje se nalazi na Balkanu. Statistika je poražavajuća, a oržuje je nagomilano na tavanima i u podrumima kuća. Želeli smo da se pozabavimo i upotrebom oružja u nasilju u porodici. Tu dolazimo do korena problema. Bavili smo se onim građanima koji ne poštuju zakon i razlozima zbog kojih do nasilja dolazi. Važno je da svi shvatimo da je nasilje nedopustivo i da ono ne sme da se ostavi iza zatvorenih vrata. To je problem svih nas, problem celokupne zajednice“, rekla je novinarka i urednica serijala „Dok nije kasno“ Ivana Buš Jović.

Emisija se bavi i donošenjem novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koje novine donosi, kao i da li će njegova primena značiti i nove načine borbe protiv ovog društvenog problema.

Kreatori serijala, u drugoj emisiji posebno su istakli događaj iz 2016. godine – pucnjavu u selu Žitište u kojoj je život izgubilo pet osoba, a 22 su ranjene. „Želeli smo da ukažemo na odgovornost ne samo države, već i šire društvene zajednice u situacijama porodičnog nasilja i posedovanja oružja, kroz tezu da porodično nasilje nije privatna stvar, već širi društveni problem“, kažu predstavnice Playgraund produkcije.

Da li i kako su institucije u Srbiji povezane u borbi protiv nasilja u porodici?

Povezivanje i zajedničko delovanje svih društvenih sektora i dalje su najbolje rešenje za suzbijanje ovog ozbiljnog problema. Ipak, uloga države mora biti veća, a neophodno je menjati sistem koji dobre zakone vezane za nasilje u porodici ne sprovodi na dobar način – zaključeno je u razgovoru koji je usledio nakon prikazivanja emisije.

O ulozi državnog i civilnog sektora u suzbijanju nasilja u porodici, i aktivnostima koje se sprovode u oblasti prevencije, razgovarali su uredica serijala „Dok nije kasno“ Ivana Buš Jović, članica tima za rad sa počiniteljima nasilja Centra za socijalni rad iz Niša Svetlana Mančić, rukovodilac internog tima za zaštitu od nasilja u porodici Centra za socijalni rad Milan Milenović i predstavnica Centra za devojke Tatjana Nikolić.

Svetlana Mančić, Milan Milenović, Ivana Buš Jović i Tatjana Nikolić u Media i reform centru Niš

Tim za rad sa počiniteljima nasilja Centra za socijalni rad iz Niša, u saradnji sa niškim Tužilaštvom, sprovodi šestomesečne tretmane za počinioce nasilja. Kako je objasnila članica ovog tima i psiholog Svetlana Mančić, pomenuti tretman namenjen je onima koji su prvi put prijavljeni od strane žrtve, a koji nisu počinili teža dela nasilja.

U saradnji sa Tužilaštvom, žrtva sama odlučuje da li će prijaviti počinioca nasilja, pa će on biti uslovno ili novčano kažnjen, ili će se odlučiti za tretman. „Svaka do sad žrtva koja je počinioca prijavila, odlučila se za tretman, uz obrazloženje da želi da dođe do promene ponašanja, a da postojeće kazne do toga ne dovode“, objasnila je Svetlana Mančić.

Kroz ovaj tretman do sada je prošlo 64 počinioca nasilja, od kojih je samo jedan nasilje ponovio. Prema rečima prestavnika Centra za socijalni rad, ovakav tretman do sada se pokazao kao najbolji način prevencije daljeg nasilja, a za sada taj metod, uz odličnu saradnju sa Tužilaštvom, sprovode samo Kragujevac i Niš.

Ipak, kako kažu predstavnice Centra za devojke, edukacije, radionice i razgovori, jesu najbolji način prevencije sa ciljem da do nasilja nikad i ne dođe.

Prema rečima Tatjane Nikolić, mnogi oblici nasilja se kod nas čak i ne prepoznaju, te je nužno pre svega menjati svest o fenomenu partnerskog nasilja.

Novčana ili uslovna kazna za počinitelja nisu adekvatne niti plodotvorne, a dužina trajanja pravnog postupka i efikasnost pravosudnih organa predstavljaju još jedan od problema, zbog kojih je, kako kažu učesnici diskusije, neophodno reagovanje države.

Prikazivanje emisije i razgovor realizovani su u okviru projekta „Vatreno oružje i rodno zasnovano nasilje: u susret kulturi odgovornog posedovanja oružja“, sa ciljem informisanja javnosti o posledicama nasavesne upotrebe oružja. Projekat realizuje novosadska produkcija Playground u saradnji sa Delegacijom EU u Srbiji.

Sve emisije serijala Dok nije kasno možete pogledati ovde.