Potencijali socijalnog preduzetništva

„Socijalno preduzetništvo je jedan inovativan način da se reše određeni društveni problemi. Nosioci te, sad inovacije, su socijalna preduzeća koja identifikuju određeni društveni problem. Oni hoće time da se bave tako što će izaći na tržište, koristiće tržišne principe i na taj način dopinositi na rešavnju određenog društvenog problema“, naodi Dina Rakin iz Evropskog pokreta.

U poslednjoj studiji koja se bavi ovakvim vidom preduzetništva navodi se da ima oko 1200 socijalnih preduzeća. Rakin kaže da se ipak mogu izvojiti uspešnih 400 ovakvih preduzeća i dodaje da ih ima na teritoriji čitave Srbija, a izdvaja „Ružu Lebane“.

Međutim, ona ističe da je u poređenju sa Evropskom unijom, socijalno-ekonomski uticaj socijalnih preduzeća u našoj zemlji poprilično slab. Institucije bi, prema njenom mišljenju, mogle da dopinesu ovom sektoru da s eviše razvija jer postoji velika potreba.

„Evropa i evropske institucije se bave ovom temom jer se pokazalo uspešnim kako odeđene države daju prostor za delovanje ovakvih inicijativa. Evropska unija nema tvrdo određenje socijalnih preduzeća jer se ispostavilo da je jako važno da se uvaži lokalna praksa“, navodi i dodaje da se razlikuju modeli u samoj Uniji kada su u pitanju funkcionisanja socijalnih preduzeća.

U Engleskoj ovakaj sektor okrenut je liberalnom biznis konceptu, dok je u Italiji okrenut zadrugama. U regionu, ističe Rakin, Slovenija je donela zakon o socijalnim preduzećima koja zapošljavaju marginalizovane grupe.

„Mislim da je taj evropski trend nešto nam može ići na ruku, gde mi možemo te neke inovativne mehanizme finansiranja povući ka nama i prilagoditi socijalnom preduzeću da se može upravljati time“, zaključuje Rakin.

Glasno i jasno o EU

Projekat „Glas zajednica o EU integracijama − podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“ realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Media i reform centrom Niš, Forumom civilne akcije FORCA, Evrokontaktom, Centrom za razvoj civilnog društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom.


Izradu studije omogućila je Evropska unija. Sadržaj i stavovi izneti u studiji predstavljaju stavove projekta „Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“ i nužno ne izražavaju stavove Evropske unije.