Press – Socijalno preduzetništvo u Srbiji

Foto: MRCN


Utorak, 12. mart 2019. godine, 13 časova
Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

Predstavnici Udruženja građana za podršku evropskim integracijama “Evrokontakt” iz Kruševcapozivaju vas na konferenciju za novinare na kojoj će biti reči o mogućnostima razvoja socijalnog preduzetništva na lokalnom nivou u Srbiji kroz interakciju zainteresovanih strana i lokalnih samouprava.

Na konferenciji će biti razmatrane sledeće teme:

– aktuelno stanje u oblasti socijalnog preduzetništva u Srbiji;

– mogućnost razvoja socijalnog preduzetništva na lokalnom nivou u Srbiji.

O ovome će govoriti:

  • Nenad Krstić, predsednik Udruženja građana za podršku evropskim integracijama “Evrokontakt” Kruševac
  • Dina Rakin, stručni saradnik
  • Danijela Vučić, direktorka Media i reform centra Niš

Javnosti će ovom prilikom biti predstavljena i brošura o socijalnom preduzetništvu i serijal TV emisija “6×6 minuta o socijalnom preduzetništvu” koji je izradilo ovo udruženje.

Konferencija se organizuje u okviru projekta “Glas zajednice u EU integracijama – Podsticaj dijaloga OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika”, koji doprinosi procesu evropskih integracija osnaživanjem organizacija civilnog društva da preuzmu aktivnu ulogu u procesima donošenja politika i odlučivanja na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou u Srbiji.


Pročitajte i…

Potencijali socijalnog preduzetništva
“Socijalno preduzetništvo generator pozitivnih promena u društvu”
Slobodan Cvejić: „Važno je socijalno preduzetništvo učiniti prepoznatljivim“

Projekat Glas zajednica o EU integracijama − podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Media i reform centrom Niš, Forumom civilne akcije FORCA, Evrokontaktom, Centrom za razvoj civilnog društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom.