Romi su svesni važnosti obrazovanja

Gradski forum o izazovima inkluzije; Foto: MRCN/N.S.
Gradski forum o izazovima inkluzije; Foto: MRCN/N.S.

Podsticanje upisivanja romske dece u vrtiće još od treće godine, uključivanje fakultetski obrazovanih Roma u rad u romskim zajednicama, saradnja i podrška relevantnih institucija, ali i materijalna podrška uspešnim romskim učenicima, neke su od preporuka Gradskog foruma „Obrazovanje Roma: izazovi inkluzije“.

Iako prema podacima UNICEF-a samo 6% romske dece od tri do pet godina starosti pohađa vrtiće, pedagoška asistentkinja iz Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Ajša Alić smatra da je rano uključivanje romske dece u sistem obrazovanja značajno zbog socijalizacije, ali i zbog prevazilaženja jezičke barijere.

„Vrtići su značajni za taj uzrast jer mnoge romske porodice žive u romskim mahalama. Oni su u getou, isključivo romski govore. Deci koja potiču iz takvih sredina je jako teško, zbog te jezičke barijere, da shvate mnoge pojmove. Pedagoški asistenti su ti koji rade sa decom kako bi im pomogli da te pojmove razumeju. Zato je važno tu decu još od treće godine uključiti u sistem vrtića“, kaže Ajša.

U razgovoru je istaknuto i da broj obrazovanih Roma raste i da je znatno veći nego ranijih godina, ali da bi primere uspešnih romskih učenika trebalo promovisati i finansijski podržati, jer često dolaze iz materijalno ugroženih porodica.

„Bez obzira što nije odlično i nema vrhunski uspeh, treba podržati dete iz romske mahale. To dete je možda čuvalo mlađu braću i sestre, suočilo se sa teškoćama i uprkos svemu stiglo do vrlo dobrog uspeha. Pa to je uspeh! I to lokalna zajednica i škole treba da prepoznaju i podrže“, kaže Tatjana Živanović iz Školske uprave Niš.

Novinar i član radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma Turkijan Redžepi govorio je i o specifičnim ciljevima za oblast obrazovanja koje ovaj akcioni plan treba da postigne.

„Postoje četiri cilja: potpuni obuhvat dece romske nacionalnosti u obrazovni sistem, materijalna i finansijska podrška romskim učenicima, minimiziranje osipanja romske dece iz ovrazovnog sistema i jednak kvalitet obrazovanja i smanjenje predrasuda i segregacije. Ja verujem da će Grad Niš već od iduće godine sa pet miliona dinara finansirati sve aktivnosti koje su predviđene ovim akcionim planom“, kaže Turkijan.

Turkijan Redžepi, novinar i Ajša Alić, pedagoška asistentkinja u OŠ "Vuk Karadžić"; Foto: MRCN/N.S.
Turkijan Redžepi, novinar i Ajša Alić, pedagoška asistentkinja u OŠ “Vuk Karadžić”; Foto: MRCN/N.S.

Učesnici foruma saglasili su se da je među Romima sazrela svest o važnosti obrazovanja i da je uvođenje pedagoških asistenata najznačajniji rezultat prve Dekade Roma, pa je neophodno da se unapredi njihov radno–pravni status. S obzirom da se 16. novembra obeležava Međunarodni dan tolerancije, pedagoška asistentkinja Ajša Alić je na kraju poručila: „Pedagoški asistenti rade sa svom decom, bez obzira na nacionalnost. Budimo tolerantni jedni prema drugima“.


***Media i reform centar Niš će u narednom period objaviti seriju tekstova o stanju u obrazovanju Roma u Nišu i okolini. Tekstovi će se se baviti romskim jezikom, inkluzivnim obrazovanjem, afirmativnim akcijama za obrazovanje Roma i radom civilnog sektora na poboljšanju obrazovanja Roma. Pokušaćemo da prikažemo sa kojim se poteškoćama suočavaju Romi u obrazovanju – od vrtića do fakulteta.

Media i reform centar Niš će tekstove objavljivati na srpskom i romskom jeziku, kao deo projekta “Džandipe – znanje” koji je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije na Konkursu za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2017. godini.