Saradnja države i NVO u borbi protiv trgovine ljudima strateški cilj

Silvija Mihajlović i Marija Virijević, Centar za devojke Foto: M.S

Da bi upoznala dečake i devojčice sa problemima i prevencijom trgovine ljudima, Antitrafiking mreža je, u drugoj godini projekta Ženske nevladine organizacije u Srbiji protiv trgovine ljudima,  organizovala preko 90 radionica u 8 gradova u Srbiji. Više od 1.200 devojaka i dečaka upoznato je sa potencijalnim opasnostima i kako da ih prepoznaju u ranim fazama. Projekat Ženske nevladine organizacije u Srbiji protiv trgovine ljudima  realizovan je u okviru Antitrafiking mreže, koja je osnovana 2002. i kojom koordiniše Centar za devojke Niš.

“Želele smo da unapredimo i saradnju sa institucijama koje se bore protiv trgovine ljudima u gradovima u kojima postoje SOS telefoni (Vlasotince, Vranje i Niš), te smo organizovale i trening za predstavnike MUP-a i Centra za socijalni rad. Ovo nam je jako važno jer je unapređenje međusektorske saradnje između AT mreže i institucija jedan od naših strateških ciljeva”, kaže Silvija Mihajlović iz Centra za devojke.

Antitrafiking (AT) mreža, zajedno sa relevantnim akterima, osmišljava i sprovodi aktivnosti na sprečavanju, umanjenju i rešavanju problema trgovine ljudima, na državnom nivou i u lokalnim zajednicama. Mreža okuplja  osam udruženja iz osam gradova u Srbiji.