“Sedamnaest godina kasnije, opet na početku”

Svake godine 5. oktobra građani, mediji, civilni sektor i političke stranke govore o političkim promenama koje su se pre sedamnaest godina dogodile, i njihovim posledicama. Dan kada su se očekivali najznačajniji rezultati – 6. oktobar, umesto simbola promena, postao je simbol „nedovršene revolucije“. Učesnici foruma “Kažem 6. oktobar, mislim sloboda”, saglasni su da je nakon 2000. Srbija donela potrebne zakone, ali ih ne primenjuje.

“Mi 6. oktobra nismo krenuli ka ostvarenju pravne države. Sve počiva na tome. Zakoni koji su potrebni se donose, ali se ne primenjuju. To se naročito primećuje kada govorimo o pravima osoba sa invaliditetom. Nismo uredili državu kako treba”, kaže Ivan Novković iz PONS fondacije.

Prava koja su danas ugrožena, prema rečima učesnika su i sloboda govora, pravo na besplatnu pravnu pomoć, pravo participacije u odlučivanju, kao i sloboda medija.

“Kada govorimo o slobodi medija, mi smo, 17 godina kasnije, opet na početku”, zaključuje Ivana Petrović sa niškog radija City.