Šta je građanski vodič kroz budžet?

Da li znate šta je građanski vodič kroz budžet? Reč je o dokumentu koji na jasan, jednostavan i slikovit način građanima približava budžet i pomaže da ga bolje razumeju. Ovaj vodič je deo pozitivne međunarodne prakse u cilju jačanja transparentnosti, poverenja između građana i države, ali i edukacije svih građana. Upravljanje javnim finansijama deo je sveukupne reforme javne uprave koja se u Srbiji sprovodi uz kontinuiranu podršku Evropske unije.

Najveći deo budžetskih sredstava prikuplja se kroz naplatu poreza, a obaveza Ministarstva finansija je da građanima na razumljiv način pruži sve informacije o prikupljanju i trošenju tog novca, kaže savetnica ministra Ana Jović.

Mi smo to shvatili kao našu obavezu u stvari da građanima prikažemo na koji način se troše sredstva koja oni, ukoliko bilo šta kupe i plate Porez na dodatu vrednost da ta sredstva se koriste za neke namene koje su opšte dobro, znači da se ulaže u infrastrukturu, u zdravstvo u obrazovanje, da mora da postoje određena sredstva za isplatu penzija, plata, tako da je to prikazano, da mora da postoje neke investicije u poljoprivredu i u svaku granu privrede”, kaže Jovićeva.

Ministarstvo ovaj vodič svake godine objavljuje na svom sajtu i dostupan je svima. Ima za cilj da informiše građane, ali i da ih zainteresuje da učestvuju u procesu planiranja, raspodele budžeta i da prate kako se budžet troši.

Vi kao građani imate određene prihode i rashode i u principu možete da potrošite samo ono što imate. Ukoliko imate potrebu za trošenjem dodatnih sredstava, vi ćete morati da se zadužite, bilo kod vaših prijatelja ili kod banaka, a ako bismo to prebacili na nivo Republike, Republika bi morala da se zaduži na međunarodnom tržištu uzimanjem kredita od međunarodnih finansijskih institucija ili emitovanjem hartija od vrednosti, znači morala bi da izađe na tržište kapitala. I to je u stvari neki način na koji smo mi želeli da građanima približimo budžet jer vi kad pogledate budžet, budžet je dokument koji se u formi zakona usvaja u Narodnoj skupštini koji je sveobuhvatan, koji ima preko 200 strana a Građanski vodič kroz budžet RS je kratka prezentacija o najbitnijim stvarima koje se nalaze u budžetu”, ističe ona.

U želji da se trošenje javnog novca na svim nivoima učini transparentnijim, ovakav pristup se primenjuje i u lokalnim samoupravama.  Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je kroz Program Exchange 5, koji finansira Evropska unija, izradila model Građanskog vodiča kroz Odluku o budžetu i prateće dokumente.

Jako je bitno da građani znaju na šta se sredstva troše i odakle sredstva dolaze, kaže Aleksandar Marinković, šef Odeljenja za strateško planiranje i javne politike SKGO.

„To je bitno i zbog toga što u perspektivi on omogućava i jedan korak dalje da sutra građani postanu i više zainteresovani, da više učestvuju u javnim poslovima, da na neki način podignu taj kapacitet lokalnih zajednica za nekim daljim razvojem i ono što je najbitnije jeste poverenje, stvara poverenje u lokalne zajednice. Naravno, ovo je prvi korak. Ovo je korak koji se prevashodno odnosi na upoznavanje građana o tome na šta se troše lokalna sredstva. Kada kažem prvi korak jeste da je ovo putovanje u jednom pravcu ali ono što jeste sada mogućnost i nekoliko lokalnih samouprava i sada pokušava da ide u jednom drugom pravcu da i građani daju svoje inicijative, svoje ideje kako taj budžet treba da izgleda”, kaže Marinković.

Prema Indeksu transparentnosti lokalnih samouprava, građanske vodiče kroz budžet u 2020. godini izradilo je nešto više od polovine lokalnih samouprava u Srbiji. Podsetimo, upravljanje javnim finansijama deo je reforme javne uprave koja se u Srbiji sprovodi uz podršku EU.