U toku su prijave za biznis i stručne obuke u Klubu za zapošljavanje Roma

Klub za zapošljavanje Roma poziva pripadnike romske populacije da se prijave za biznis i stručne obuke koje će se realizovati u skladu sa sadašnjom i budućom potražnjom na tržištu rada. Na ovaj način, Klub za zapošljavanje Roma stvoriće specijalizovanu bazu treninga sa potpuno razvijenim programom rada koji bi se mogao koristiti prema potrebi i time uticati na buduću održivost kluba.

Pozivamo sugrađane Romske nacionalnosti sa teritorije Grada Niša koji su radno sposobni i zainteresovani da uzmu učešće i postanu aktivni korisnici našeg projekta, da na sajtu Gradske opštine Crveni Krst, sajtu Kluba za zapošljavanje Roma ili lično u prostorijama Gradske opštine Crveni Krst preuzmu prijavni obrazac kako bi se prijavili na specijalizovane biznis obuke i stručna usavršavanja navodi se na sajtu Kluba za za zapošljavanje Roma.

Svi učesnici obuke koji uspešno završe trening dobiće relevantni i priznati sertifikat za obuku.

Biznis i stručna obuka Roma Gradske opštine Crveni Krst deo je projekta „Klub za zapošljavanje Roma“, koji se realizuje u sklopu grant šeme Programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.