Usklađivanje sa GDPR-om: šta treba da znate?

Kako da znate da li se GDPR primenjuje i na Vas i ako se primenjuje, koje su Vaše obaveze? Odgovor je potvrdan ako nešto prodajete građanima EU ili pratite njihovo ponašanje na Internetu. S druge strane, domaći Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji je u najvećoj meri prevod GDPR-a, primenjuje se na sve koji obrađuju podatke o ličnosti građana Srbije. Tako, recimo, srpski zakon o zaštiti podataka o ličnosti moraju da poštuju i velike svetske kompanije poput Gugla i Fejsbuka.