Većina ne može, bez predstavnika manjina, donositi odluke bitne za njih

okrugli sto
Učesnici okruglog stola „Pridruživanje EU i unapređenje manjinske politike i međuetničkih odnosa u Srbiji“ Foto: T.Đ

Obnavljanje inicijative za vraćanje Ministarstva za ljudska prava, manjine i intgeracije, bolje sprovođenje Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, kao i demokratska participacija pripadnika nacionalnih manjina u javnom sektoru i javnim preduzećima – bile su glavne teme okruglog stola „Pridruživanje EU i unapređenje manjinske politike i međuetničkih odnosa u Srbiji“, održanog 1. juna u Media i reform centru u Nišu.

Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina,  važan deo Poglavlja 23 u pridruživanju Srbije EU, usvojen je februara 2016. godine i ima 11 poglavlja.

„On je predvideo izmenu dva ključna zakona: Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i Zakona o položaju manjina, na čemu se trenutno radi, a tu su i pitanja informisanja na jezicima manjina i udžbenika“, kaže Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima za pridruživanje EU i ističe da “naš interes za unapređenje manjinskih prava u Srbiji nije samo interes zbog evropskih integracija. Govorimo o pravima građana Srbije. Zaštita prava građana Srbije jeste obaveza, dužnost i zadatak države i Vlade Srbije“.

U Srbiji postoji 26 nacionalnih manjina i 21 Savet, a formalno obrazovanje se može steći na 6 jezika. Pripadnici nacionalnih manjina naveli su kao pozitivan primer sprovođenja Akcionog plana udžbenike na jezicima manjina. Do sada ih je objavljeno 64, a očekuje se još 11.

Predstavnici nacionalnih manjina su kao problem istakli njihovu nedovoljnu zastupljenost i participaciju u državnim institucijama i javnim preduzećima. „Albanci su najmanje zastupljena zajednica u državnim institucijama. Od 13 inspektorata, samo u jednom radi Albanac, a u vranjskoj bolnici nema nijednog zaposlenog Albanca“, kaže Agon Islami, predstavnik Opštine Bujanovac.

Na okruglom stolu se raspravljalo i o problemima vlaške manjine u Srbiji, inkluziji Roma, službenoj upotrebi maternjeg jezika i pisma, izbornom sistemu, a Forum za etničke odnose predstavio je „Izveštaj o analizi intervjua sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina“.

Učesnici su zaključili da zakon, ukoliko se ne sprovodi, nije dobar zakon,  da „većina ne može iz svoje perspektive da govori i donosi odluke u ime manjine“, kao i da u proces unapređenja položaja manjina moraju biti uključeni njihovi predstavnici.

Ovaj okrugli sto deo je projekta „Manjinska politika u Srbiji – podsticanje integracija“ koji realizuje Forum za etničke odnose, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Bugarske i ambasade ove zemlje u Beogradu.