Klara Šturceneger – švajcarska humanitarka

 

Katarina, Klara, Šturceneger, bila je švajcarska humanitarka koja je u Nišu boravila u vreme Balkanskih i Prvog svetskog rata. Kao predstavnica švajcarskog Crvenog krsta, bila je jedna od prvih strankinja koje su došle da pomognu srpskoj sanitetskoj službi.

Karijeru je počela kao nastavnica, nastavila kao šef pošte, bila je novinarka i fotograf. Kao i brojne uspešne žene toga doba, Klara je svoj pol skrivala, te je svoje radove objavljivala pod pseudonimom K. Albertini, a kasnije K. Šturceneger. Prvi objavljeni članci odnosili su se na prava radnika. Međutim, početni entuzijazam nestao je čim je otkriveno da je tekstove pisala žena, što je naišlo na osudu okoline. Pisala je za skoro sve švajcarske novine i bila je urednica novina u Cirihu i Vircburgu.

Za zasluge učinjene Srbiji princ Aleksandar Karađorđević odlikovao je Klaru Šturceneger ordenom Svetog Save 4. reda.