Kompletan ciklus proizvodnje u virtualnoj laboratoriji

Mašinski fakultet u Nišu prvi u Srbiji ima 3DEXPERIENCE laboratoriju, koja studentima i nastavnicima omogućava da koncepte za neki industrijski proizvod oprobaju najpre u virtuelnoj realnosti. 

Kroz jednu platformu multidisciplinarni tim imaće priliku da sagleda kompetan životni ciklus proizvoda, od ideje i dizajna, preko simulacije i testiranja, proizvodnje, lansiranja na tržištu sve do reciklaže.