Kako prevazići probleme u borbi protiv korupcije u Nišu?

Poštovanje vrednosti, kriterijuma, rešenja i preporuka modela antikorupcijskog plana su obavezni za sve članove; foto: MRCN/M.D.

Donošenje lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) u Nišu blokirano je šest meseci iako je ovaj važan dokument trebalo da bude usvojen do 30. Juna 2017. godine, navode bivše članice Radnog tima za donošenje LAP-a i koordinatorka Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF) u ostavci Zorica Miladinović.

„Niš je jedan od retkih gradova koji je 2011. godine u okviru projekta BIRODI-ja ’Gradovi protiv korupcije’ usvojio lokalni antikorupcijski plan“, podseća Miladinović i navodi da je jedino niško antikorupcijsko telo u Srbiji aktivno primenjivalo i pratilo primenu tog plana kroz niz aktivnosti.

Međutim, Niš danas kaska u ovom procesu, ističe Miladinović. Ona navodi da gradska vlast pasivnošću, inertnošću i opstrukcijom pokušava da ovaj proces blokira ili usmerava donošenje plana koji odgovara vlasti, ali ne i borbi protiv korupcije na lokalnom nivou.

Na osnovu iskustva u radu u lokalnom antikorupcijskom telu, zajedno sa bivšom članicom Radnog tima za donošenje LAP-a i članicom LAF-a u ostavci Vesnom Crnogorac, Zorica Miladinović sačinila je deset preporuka u vezi sa novim antikorupcijskim planom i načinom na koji će se birati članovi Radnog tima za donošenje tog dokumenta.

Osnovna preporuka jeste raspuštanje tima za donošenje lokalnog antikorupcijskog plana jer je očigledno da ne funkcioniše, a zatim u što kraćem roku oformiti novi u skladu sa modelom LAP-a koji preporučuje Agencija za borbu protiv korupcije“, predlaže Miladinović.

Poštovanje vrednosti, kriterijuma, rešenja i preporuka modela antikorupcijskog plana su obavezni za sve članove, navode dalje u preporukama, kao i da treba dodati delove prethodnog plana u novi ako su se te smernice pokazale kao dobri primeri u borbi protiv korupcije.

Mislimo da je jako važno da se u novi antikorupcijski plan uvrste kriterijumi koji moraju da ispune kandidati, odnosno članovi budućeg Lokalnog antikorupcijskog tela na osnovu datog modela Agencije“, podvlači Zorica Miladinović i dodaje da članovi ne smeju biti gradski funkcioneri ili funkcioneri stranaka, da se protiv njih ne vode postupci sa elementima korupcije ili su osuđeni za krivična dela sa elementima korupcije.

Problem je, dodaje, i to što u Radnom timu nema predstavnika Komisije za praćanje primene etičkog kodeksa, kao i činjenica da gradonačelnik Bulatović ne može da bude na čelu Radnog tima jer nije bio aktivan u radu tima.

Veoma bitna preporuka je i ona koja se odnosi na članove tima kojima su izrečene sankcije ili se vodi proces na sudu ili u Agenciji za krivična dela sa elementima korupcije jer postoji sumnja u legitimitet takvih članova.

Služba za vođenje poslova Gradskog veća, navodi Miladinović, treba da pruža elementarnu pravno-tehničku podršku, ali ne sme da se meša u rad Radnog tima za donošenje LAP-a.

Imam utisak da su ljudi u opštinama zbunjeni i bez ozbiljnog pristupa u donošenju antikorupcijskih planova. Negde se vrši opstrukcija otežavanjem donošenja plana ili učešćem članova vladajuće partije“, ističe Crnogorac i dodaje da je bitan monitoring Radnog tima za donošenje anitkorupcijskih planova, što niko ne radi onako kako je propisano, već se, kaže, samo šalju administrativni izveštaji Agenciji za borbu protiv korupcije.

Bivše članice Radne grupe najavljuju da će ove preporuke predati gradonačelniku Niša Darku Bulatoviću, Gradskom veću i predsedniku Skupštine grada Radetu Rajkoviću.