Zapošljavanja za mlade – neophodna veća međusektorska saradnja

Mladi i politike zapošljavanja za mlade / Foto: N.S

„Kada su politike zapošljavanja za mlade u pitanju, ne postoji aktivna saradnja svih relevantnih sektora, odnosno, nikada za isti sto nisu seli predstavnici lokalnih vlasti, predstavnici medija i civilnog društva“, kaže Nenad Stojanović iz organizacije Proaktiv, što je i bio povod za organizovanje konsultativnog sastanka na temu Mladi i politike zapošljavanja za mlade.

Ideja sastanka upravo je bila da se učesnici okupe i razmene iskustva i mišljenja, kao i da zajedno rangiraju prioritetne oblasti koje se tiču zapošljavanja mladih u njihovoj lokalnoj zajednici, jer je dosadašnje iskustvo pokazalo da lokalne samouprave ne nude mladima ono što je njima potrebno kada je zapošljavanje u pitanju.

Nenad Stojanović / Foto: Saša Cvetković

„Mladi iz Niša traže analizu tržišta rada, zatim informacije o kadrovima koji su potrebni, šta sve mogu da rade sa kojim obrazovanjem, jer su uočili da se mnogo ljudi obučava za zanimanja za koja ne postoje realne potrebe“, objašnjava Stojanović.

Mladi iz Niša takođe žele dodatni fond za subvencionisanje zapošljavanja mladih, bazu privremenih poslova za mlade, i kako navode „dokvalifikaciju za 21. vek“ odnosno mogućnost da brzo nauče tražene poslove, pretežno u IT sektoru. Jedna od glavnih ideja mladih iz Blaca je otvaranje Biznis inkubator centra, a smatraju da bi im korisna bila i školska takmičenja u biznis idejama, klaster zanatlija starog zanata, i osnaživanje mladih za rad u oblasti socijalne zaštite.

Lokalne samouprave spremne na saradnju, mladi nedovoljno informisani

Na sastanku je bilo 35 učesnika iz opština Niš, Aleksinac, Svrljig, Prokuplje i Blace, a odazvali su se i predstavnici lokalnih samouprava. Stojanović kaže da često postoje predrasude da lokalne vlasti neće da sarađuju, međutim navodi:

Mladi i politike zapošljavanja za mlade / Foto: N.S

„Naše iskustvo je da su zaista spremni za saradnju, odazivaju se i vrlo rado učestvuju, i postoji volja. Što se tiče mladih, većina nije informisana i veliki deo njih ne zna ni za mere koje koliko-toliko postoje.“

Stojanović smatra da je razlog tome što ni u lokalnoj samoupravi, ni u civilnom sektoru, ne postoje dovoljno dobri mehanizmi za pristup mladima.

Na sastanku je analizirano trenutno stanje u pomenutih pet opština, i kreirani su planovi za 2018. godinu, sa akcentom na ostvarivanje veće saradnje između organizacija, medija i lokalnih vlasti, u vezi sa zapošljavanjem mladih, gde će uloga Proaktiva biti da poveže sve bitne aktere. Osim predstavnika pet opština na sastanku je učestvovala i Jovana Strahinić iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju, a gost predavač bio je Nemanja Glavinić iz organizacije Dostignuća mladih u Srbiji.


Konsultativni sastanak Mladi i politike zapošljavanja za mlade deo je projekta “Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“.