Author: Igor Aćimović

Značenje pojma kultura značajno se promenio poslednjih godina, a slobodno se može reći i decenija. Čini mi se da su na takav razvoj najviše uticale studije kulture koje su nastale u Engleskoj, a onda se preselile prvo u Ameriku, a kasnije i na ostatak sveta. Kao početak razvoja studija kulture najčešće se uzima stvaranje “Centra za istraživanje savremene kulture” u Birmingemu 1964. godine. Još tada je došlo da prekida sa tradicionalnim shvatanjem kulture, kao oblasti koja pripada samo određenom broju ljudi, takozvana visoka kultura. Od tada, pa sve do danas, došlo je do uplitanja uticaja različitih društvenih grupa u ovu…

pročitaj više...