Evropske integracije nisu priča o poglavljima, već o tome kako živimo

Srbija je postala kandidat za članstvo u Evropskoj uniji 2012. godine, te januara 2014. godine počinje pregovore o pristupanju. Ipak, javnost i dalje ima podeljena mišljenja o ovom pitanju.

Prema podacima istraživanja evropske orijentacije građana Srbije, 34% ispitanika smatra da bi imalo koristi od pristupanja Uniji, dok je četvrtina mišljenja da za sebe lično ne vidi nikakvu korist. Uzrok ovakvih brojki jeste to što građani pristupanje Uniji često smatraju isključivo političkim procesom.

“Priča o evropskim integracijama nije politička priča o poglavljima i o pregovaračkom procesu. Za nas, građane, to je priča o potrebi da razumemo da uspostavljanje standarda u Srbiji kakvi važe u Evropskoj uniji nije nikakav diktat, već prirodna potreba razvijanja našeg društva na istim ili sličnim osnovama kako se razvijaju društva u Evropi“, kaže Srđan Staletović, tim lider EU info centra.

On objašnjava da evropske integracije predstavljaju proces reformi koji se tiče svih u društvu, te da podrazumeva i to “kako živimo, kako se lečimo, kako se obrazujemo, kako se možemo zapošljavati, kavi su nam zakoni”… Zbog toga je, navodi Staletović, važno da svi o ovom procesu znamo dovoljno da bismo mogli da odlučujemo.

Za bolje razumevanje EU integracija važni mediji i civilni sektor

Kao važne faktore, koji bi trebalo da doprinesu boljem razumevanju evropskog puta Srbije, Srđan Staletović vidi medije i organizacije civilnog društva.

“Ja vidim ulogu organizacija civilnog društva u boljem komuniciranju procesa evropskih integracija kao jednu sponu između dešavanja na, kako mi to obično doživljavamo, političko-zvaničnom nivou i prevođenu tih dešavanja na praktični nivo”, objašnjava.

On dodaje i da su evropske integracije jedan predviđeni proces promena na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, ali “tako da društvo te promene prihvati kao prirodne i shodno tim promenama se ponaša”.