Glasno i jasno o EU – informacije za novinare i novinarke

Konferencija „Glasno i jasno o Evropskoj uniji“ održava se 28. maja 2019. godine u Beogradu. Svečano je otvaraju Mateja Norčič-Štamcar, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji i Biljana Dakić Đorđević, izvršna direktorka Trag fondacije.


U prethodne dve i po godine, šesnaest organizacija iz cele Srbije je, u snažnom partnerstvu sa lokalnim vlastima i građanima, dalo doprinos unapređenju procesa EU integracija kroz aktivan angažman na kreiranju i razvijanju javnih politika na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Organizacije su se primarno bavile poglavljima 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, 20 – Preduzetništvo i industrijska politika i 26 – Obrazovanje i kultura.

Ključni rezultati ostvareni u lokalnim zajednicama biće predstavljeni na konferenciji, što je i prilika da se kroz dijalog dodatno razmotri saradnja između različitih nivoa donosilaca odluka u procesu evropskih integracija, unapređenje javnih politika na lokalnom nivou i značaj učešća građana u procesu donošenja odluka, kao i dobrobit procesa EU integracija za same zajednice.

Na konferenciji će govoriti i:

 • Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave,
 • Sanda Šimić, Ministarstvo za evropske integracije,
 • Žarko Stepanović, v. d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom,
 • Mirko Popović, autor studije „Glas zajednica o EU integracijama“,
 • Dušanka Golubović, predsednica SKGO i gradonačelnica Sombora,
 • Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca,
 • Mladen Jovanović, direktor Nacionalne koalicije za decentralizaciju,
 • Dina Rakin, zamenica generalne sekretarke Evropskog pokreta u Srbiji,
 • Marijana Danilović, pomoćnica predsednika opštine Nova Varoš,
 • Željko Bodrožić, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije i
 • Nenad Stojanović, Proaktiv iz Niša.

Šta su organizacije postigle u okviru projekta?

Centar za proizvodnju znanja i veština, Novi Sad – Zahvaljujući naporima Centra za proizvodnju znanja i veština, Novi Sad je formirao tim za poboljšanje položaja Roma i Romkinja. Predstavnici ove organizacije su zajedno sa pripadnicima romske zajednice organizovali 7 javnih događaja, kojima se priključilo više od tri stotine dece i odraslih.

Centar za razvoj civilnog društva, Zrenjanin – Akcionim planom za pregovaračko Poglavlje 23 predviđeno je da Republika Srbija obezbedi uspostavljanje i delotvorno funkcionisanje Saveta za međunacionalne odnose na lokalnom nivou u svim multietničkim sredinama. Centar za razvoj civilnog društva iz Zrenjanina je u okviru projekta Glasno i jasno o EU kreirao publikaciju o ovim telima, sa ekspertskim preporukama za njihovo unapređenje.

Asocijacija Duga, Šabac – Zahvaljujući javnom zagovaranju Asocijacije Duga iz Šapca u okviru projekta Glasno i jasno o EU, Skupština grada je u decembru 2018. godine izglasala izmene i dopune strateškog plana za Socijalnu politiku grada Šapca 2016-2020, i prepoznala LGBT populaciju kao ranjivu kategoriju. Takođe, na inicijativu Asocijacije Duga, uz sufinansiranje grada, 28 udruženja potpisalo je povelju Organizacija civilnog društva Šapca o saradnji u javnom zagovaranju.

Edukativni centar KruševacEdukativni centar Kruševac radio je na unapređenju zapošljivosti mladih, i to u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji, Kragujevcu, Obrenovcu i Paraćinu. Ovi gradovi od sada će sarađivati i u oblasti karijernog razvoja. Više od 60 ustanova uključilo se i podržalo ovu ideju, i 150 mladih direktno se upoznalo sa mogućnostima i programima EU za razvoj karijere, zapošljivosti i edukativne mobilnosti.

Forca, Požega – Organizacija Forca iz Požege formirala je regionalne mreže za podršku mobilnosti mladih, što je i ozvaničeno Memorandumom o saradnji sa više od 30 relevantnih aktera. Forca je o ovoj temi intenzivno informisala mlade, između ostalog kroz 5 javnih debata i 8 regionalnih radionica. Takođe, predložila je dopune lokalnih akcionih planova za mlade, kao i osnivanje Fondova za mobilnost.

Centar za socijalno preventivne aktivnosti GriG, Beograd – Centar za socijalno preventivne aktivnosti GriG se kampanjom “Nisam problem, imam problem” zalagao da deca i mladi sa problemima u ponašanju i njihove porodice budu prepoznate kao posebna korisnička grupa u Odluci o pravima i uslugama socijalne zaštite. Centar je značajno uticao na promenu medijske slike dece i mladih koji su u sukobu sa zakonom.

Odbora za ljudska prava Preševo – Zahvaljujući zagovaranju Odbora za ljudska prava Preševo, u Bujanovcu se u 2019. godini novcem iz lokalnog budžeta finansira uklanjanje arhitektonskih barijera. Odbor je taj rezultat postigao nakon više od 10 sastanaka sa lokalnim donosiocima odluka, ali i intenzivne komunikacije sa predstavnicima organizacija civilnog društva, i medijima.

Da se zna!, Beograd – Udruženje Da se zna! otvorilo je u januaru ove godine Savetovalište za LGBT+ osobe na Vračaru. „Značajno je što je organ javne vlasti, odnosno jedinica lokalne samouprave, prepoznala važnost ovakve inicijative i uključila se u borbu za ravnopravnost građana i građanki“, kažu iz Udruženja. Dodaju da su ponosni na to što je 19 odbornika i predstavnika lokalnih institucija na Vračaru učestvovalo na treningu o LGBT pravima.

Odbor za ljudska prava, Niš – Niški Odbor za ljudska prava javnim zagovaranjem uticao je na usvajanje budžetske odluke kojom se 5.700.000 dinara namenjuje za ugradnju dva lifta i pristupne rampe u dve osnovne škole i na jednoj gimnaziji u Nišu, do kraja 2019. godine. Značajan doprinos zagovaranju dale su i same osobe sa invaliditetom, osnosno neformalna Koalicija za pristupačnost.

Timočki omladinski centar, Zaječar – Timočki omladinski centar je uradio istraživanje o omladinskom preduzetništvu i time doprineo unapređenju lokalnih politika u ovoj oblasti, posebno na teritorijama Zaječara, Bora, Knjaževca, Požarevca i Boljevca. Zahvaljujući zagovaranju ovog omladinskog centra, tema preduzetništva i zapošljivosti mladih došla je u prvi plan ovih lokalnih zajednica.

Somborski edukativni centarKoliko je važna prevencija nasilja nad decom, istakli su predstavnici Somborskog edukativnog centra. “Verujemo da smo pomogli da se smanji nasilje nad decom i izgradili dobar odnos sa lokalnom zajednicom, kako sa građanima, tako i sa donosiocima odluka. Stvorili smo uslove za usvajanje dopune akcionog plana nove Strategije razvoja socijalne zaštite”, navode iz SEC-a. Dopuna akcionog plana podrazumeva preventivne mere i aktivnosti u oblasti zaštite dece od nasilja, koje bi sprovodile organizacije civilnog društva u saradnji sa nadležnim institucijama i ustanovama.

Porečje, Vučje – Da li ste ikada razmišljali u kakvim uslovima rade sakupljači sekundarnih sirovina? Organizacija Porečje – Vučje jeste, te su javnim zagovaranjem pokušali da utiču na članove Gradskog veća Leskovca da ustupe prostor za privremeno skladištenje neopasnog i inertnog otpada udruženju sakupljača “Marko Crni”. “Nismo uspeli, ali to ne znači da nećemo u budućnosti”, poručuju iz Porečja. Iako prostor nije ustupljen, Gradska uprava za životnu sredinu podržala je Porečje u osnaživanju sakupljača.

Evrokontakt, Kruševac – Evrokontakt iz Kruševca kreirao je predlog javne politike “Mogućnosti razvoja socijalnog preduzetništva na lokalnom nivou u Srbiji”, i predstavio ga lokalnim samoupravama u Rasinskom i Raškom upravnom okrugu. “Aktivno smo učestvovali i u javnoj raspravi o nacrtu zakona o socijalnom preduzetništvu koju je organizovalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja”, kažu iz Evrokontakta.

Nauči me, Niš – Organizacija Nauči me, kroz inicijativu Heroji uče drugačije, bavila se decom sa disleksijom. “Ideja je bila da u Nišu obezbedimo besplatne preglede u III razredu osnovne škole, kako bi i deca i roditelji, ali i njihovi nastavnici, prepoznali ovo specifično stanje i na taj način podržali decu koja se sa disleksijom rađaju”, navode. Iako test nije zvanično uveden kao obavezan, u 15 škola je besplatno sproveden. “O disleksiji i njenom dijagnostifikovanju organizovali smo edukaciju za 20 pedagoga škola i radnika u Domu zdravlja”, dodaju. I dalje rade na institucionalizaciji ovog testa.

Omladina JAZAS-a, KragujevacRezultat rada Omladine JAZAS-a iz Kragujevca jeste Memorandum o saradnji sa Domom zdravlja koji podrazumeva zajedničko delovanje, organizovanje radionica i tribina, ali i redovno savetovanje i testiranje studenata na HIV i hepatitise. Omladinci iz JAZAS-a uložili su više od 100 sati volonterskog rada!

Proaktiv, Niš – Niški Proaktiv učestvovao je u izradi Lokalnog akcionog plana za mlade 2019–2023. u Prokuplju. U Blacu, Proaktiv je organizovao konferenciju Mladi u poljoprivredi i radionicu Žene u poljoprivredi. Takođe, pomogao je osnivanje blačkog festivala vina i domaće hrane. “Gradu Nišu uputili smo dve preporuke za razvoj start-up okruženja, a usvojena je i preporuka o bespovratnoj pomoći preduzećima u okviru coworking prostora, kao i preporuka da grad plaća kamate na kredite za razvoj malih preduzeća. Osim toga, uradili smo i dve studije o obrazovanju, zapošljivosti i mobilnosti mladih u Nišu”, navode iz Proaktiva. U Svrljigu su predstavnici ove organizacije izradili brošuru za promociju turističkih potencijala, a u Aleksincu je održano 12 edukacija za zapošljavanje mladih, gde je osnovan i Omladinski fond.


Konferencija „Glasno i jasno o Evropskoj uniji“ deo je Meseca Evrope, koji se ove godine obeležava kampanjom „EU za tebe“, i kojim se promovišu rezultati razvojne pomoći EU Srbiji u okviru procesa evropskih integracija.

Konferencija je završni deo projekta „Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“. Projekat realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Media i reform centrom Niš, Forumom civilne akcije FORCA, Evrokontaktom, Centrom za razvoj civilnog društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom.

Osoba za kontakt: Tatjana Đukić,
Media i reform centar Niš,
tatjana@mediareform.rs