Adekvatno trošenje sredstava u Ministarstvu unutrašnjih poslova?

Foto: B.R

Beogradski centar za bezbednosnu politiku i PROTECTA organizovali su panel diskusiju na kojoj se govorilo o svrsishodnom trošenju sredstava u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Šta to znači i da li MUP svrsishodno troši novac – neka su od pitanja na koja su panelisti pokušali da daju odgovor.

„U Srbiji je ove godine počela peta reforma policije i jedan deo te reforme tiče se finansija, pre svega da se ono što građani ulažu u javnu upravu potroši na najbolji mogući način“, rekao je istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Saša Đorđević.

Na panel diskusiji predstavljena je studija slučaja „Policija štampa za sve pare: Svrsishodnost javne nabavke tonera za štampače, u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije u 2015. godini“ čiji je autor Milan Stefanović iz udruženja PROTECTA.

Svrsishodna je ona javna nabavka kojom je institucija društva dobila tačno ono što joj treba, na vreme i uz što manje troškova. Da bi javna nabavka bila takva, treba da ispuni neke zahteve, poput ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti“, objašnjava Stefanović. On je rekao da građanska kontrola može da skrene pažnju javnosti na javne nabavke i tako ih učini transparentnijim i ekonomičnijim.

Darko Stojković iz Centra za društvene inovacije NIIT skrenuo je pažnju na to da Ministarstvo unutrašnjih poslova finansira Kriminalističko-policijsku akademiju, ali da ne zapošljava diplomce.

„Ministarstvo unutrašnjih poslova izdvaja oko tri miliona evra godišnje za finansiranje Kriminalističko-policijske akademije, međutim, mali broj diplomaca iz ove obrazovne ustanove bude zaposlen u policiji. Oni su ili nezaposleni ili rade na nekim drugim poslovima i nasuprot činjenici da je MUP sa prve dve generacije diplomaca potpisao ugovore u kojima se obavezao da će ih zaposliti ukoliko ispunjavaju uslove. Zato se i postavlja pitanje da li je svrsishodnodno finansirati ovu ustanovu kada MUP ne zapošljava kadar koji se tu školovao“, izjavio je Darko Stojković iz Centra za društvene inovacije NIIT.

Panel je realizovan u okviru projekta „PRO-CURE: Jačanje civilnog nadzora nad javnim nabavkama u sektoru bezbednosti“, koji sprovode BCBP i Društvo protiv korupcije uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije.