Srbija i NATO – učećše u multinacionalnim operacijama

Iako Srbija ne učestvuje u misijama i operacijama upravljanja krizama koje predvodi NATO, Srbija im indirektno daje podršku svojim učešćem u misijama i operacijama pod kapom Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Na ovaj način, ona omogućava partnerskim državama da odvoje više resursa za druge misije i operacije. 

Učešćem u međunarodnim misijama upravljanja krizama, Srbija jača svoj ugled i istovremeno jača saradnju sa ključnim državama partnerima, koje su kako članice EU tako i članice NATO. Srbija trenutno daje najveći regionalni doprinos UN-ovim misijama, a sedma je u Evropi. 

Više o ovoj temi pogledajte u novoj epizodi serijala o saradji Srbije i NATO-a.