ZAVRŠNA KONFERENCIJA U KRUŠEVCU: GLASNO I JASNO ZA KARIJERNI RAZVOJ I ZAPOŠLJIVOST MLADIH

Foto: ECK

Na dvodnevnoj konferenciji “Glasno i jasno za karijerni razvoj i zapošljivost mladih”, održanoj 20. i 21. juna, u Kruševcu, u organizaciji Edukativnog centra Kruševac (ECK), uz razmenu iskustava, istaknuti su primeri dobre prakse i važnost međusektorske saradnje u ovim oblastima.

Reč je o završnoj konferenciji ECK-a, u okviru projekta „Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“. Edukativni centar Kruševac se u prethodne dve i po godine, bavio temom karijernog razvoja i zapošljivosti mladih, na teritoriji pet lokalnih zajednica u centralnoj Srbiji – Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Obrenovac i Paraćin.

Foto: ECK

Sa ciljem pružanja doprinosa dostizanju EU standarda u ovim oblastima, unapređena je i uspostavljena saradnja sa 60 ustanova, organizacija i institucija i organizovano 10 konsultativnih sastanaka u 5 lokalnih zajednica. Znatno je proširena mreža saradnika, a boljoj informisanosti javnosti doprineo je ciklus radio emisija, kao i video materijali.


Projekat „Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“ realizovao je konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji sa Nacionalnom   koalicijom za decentralizaciju, Media i reform centrom Niš, Forumom   civilne akcije FORCA, Evrokontaktom, Centrom za razvoj civilnog društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom. Projekat finansira Evropska unija.