BeFem promocija feminističkog medijskog programa “New Voices, New Spaces”

BeFem, feministički kulturni centar, poziva vas 10. maja u 11 časova u Media i reform centar Niš, na promociju feminističkog medijskog programa „New Voices, New Spaces“, čiji je cilj promena medijske slike o ženama i politike reprezentacije različitih identiteta.

Naš rad je usmeren na unapređenje vidljivosti žena u medijima i uticaj na kreatore medijskih politika da preuzmu odgovornost u ostvarenju rodne ravnopravnosti i ženskih prava kroz promenu raspodele moći u društvu, koja se oslikava u javnom i medijskom prostoru.

BeFem već godinama razvija medijske programe koji analiziraju načine na koje su žene uključene/isključene u „medijski poredak“ i „tehnologiju”; njihove pozicije unutar onlajn (online) i oflajn (offline) okruženja, njihove identitete, reprezentacijske prakse i diskurse kojima mediji pribegavaju kada o ženama pišu i kada se na tim istim medijima žene komentarišu; načine na koje obilje stereotipa o njima, manje ili više skriveno, opstaje i iznova se obnavlja i regeneriše.

Sa druge strane našim programima, medijskom produkcijom, kreiranjem inovativih komunikacijskih strategija pokušavamo da medijske prakse proizvodnje roda promenimo i projekat “New Voices, New spaces ” predstavlja jedan od mogućih koraka u promeni medijske stvarnosti.

Projekat podrazumeva proizvodnju novih medijskih sadržaja kroz kratke feminističke dokumentarce, podcast epizode i kampanje kako o marginalizovanim i višestruko diskriminisanim ženama, tako i o inicijativama koje menjaju lokalnu zajednicu i transformišu ne samo medijski, nego i javni diskurs u kojima će različiti ose ženskog identiteta i egzistencija biti vidljive, a ne biti na dnu političke agende.


Promocija feminističkog medijskog programa „New Voices, New Spaces“ i razgovor sa studentima i studentkinjama biće održan i na Filozofskom fakultetu u Nišu, 10. maja u 15:30.