O NAMA I POTREBI DA BUDEMO GLASNI

„Evropski put Srbije“, „Pregovori sa Evropskom unijom“, „Reforme i još reformi“, „Evrointegracije – Evropa to traži od nas“, “Prijem Srbije u EU”, “otvaranja / zatvaranje poglavlja”, samo su neke od fraza koje u medijima stalno čujemo, a vrlo često ne razumemo u potpunosti, niti smatramo da nas se tiču.Proces evropskih integracija najveći broj građana vidi kao isključivo političku stvar gde javne vlasti sprovode utvrđene mere radi pristupanja EU, dok je drugi aspekt, koji podrazumeva reformu na nivou samog društva, i gde su glavni akteri građani, manje vidljiv i dostupan. On podrazumeva sveobuhvatni i kontinuirani dijalog o usvajanju i sprovođenju normi i vrednosti EU, koji se vodi na nivou lokalnih zajednica, a kome organizacije civilnog društva mogu značajno da doprinesu.Projekat Glas zajednice o EU integracijama podsticaj  dijalogu OCD i lokalnih vlasti  oko  javnih  politika upravo podstiče organizacije na lokalnom nivou da pomognu građanima u svojoj zajednici da bolje razumeju evropski put Srbije, da shvate važnost sopstvenog angažovanja u ovom procesu i da doprinesu usvajanju vrednosti kao što su otvoreno društvo, sloboda, pravda i tolerancija.

Projekat Glasno i jasno o EU: osmišljen je kao partnerski projekat organizacija civilnog društva, lokalnih vlasti i građana.

Suština projekta jeste ulaganje u organizacije civilnog društva na lokalnom i regionalnom nivou širom Srbije, kako bi one građanima omogućile jednostavnije i direktnije učešće u procesu EU integracija, kao i podsticanje pomenutih organizacija i lokalnih zajednica da učestvuju u dijalogu o reformi politike u oblasti osnovnih prava, socijalne politike i zapošljavanja, obrazovanja i kulture, regionalne politike, ekonomske i monetarne politike, informacione politike i medija, zarad boljitka svakog pojedinca.

ČIJI SU GLASOVI – PARTNERI PROJEKTA

Da glas dobaci daleko, projekat partenrski realizuju na nacionalnom nivou Trag fondacija, Nacionalna koalicija za decentralizaciju i Media i reform centar Niš.

Trag fondacija

Trag fondacija ima viziju Srbije kao pravednog i otvorenog društva sa aktivnim i odgovornim građanima, koje se zasniva na poštovanju ljudskih prava, na toleranciji i solidarnosti. Pružanjem finansijske, i drugih vidova podrške, i promovisanjem filantropije, Trag fondacija doprinosi širenju vrednosti demokratskog i otvorenog društva. Jedina je od malobrojnih fondacija u Srbiji koja se bavi razvojem lokalnih zajednica, podržavajući inicijative udruženih građana.

U okviru projekta Glasno i jasno o EU Trag fondacija, u partnerstvu sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju i Media i reform centrom Niš, na nacionalnom nivou koordiniše projektom, i direktno utiče na povećanje kapaciteta organizacija koje su deo projekta. Osim finansijske, Trag pruža i logističku podršku organizacijama na lokalnom nivou, i konstruktivne savete bazirane na višegodišnjem iskustvu.

Nacionalna koalicija za decentralizaciju

Nacionalnu koaliciju za decentralizaciju čini 15 organizacija iz 11 gradova Srbije, okupljenih oko ideje da je pitanje decentralizacije pitanje opstanka života u Srbiji izvan Beograda. Koalicija se bavi temama decentralizacije i ravnomernim regionalnim razvojem Srbije, decentralizovanim jačanjem kapaciteta organizacija građanskog društva, izbornom reformom i procesom EU integracija.

U okviru projekta Glasno i jasno o EU Nacionalna koalicija za decentralizaciju, u saradnji sa Trag fondacijom i Media i reform centrom Niš, na nacionalnom nivou koordiniše projektom. Višegodišnje iskustvo u radu sa lokalnim samoupravama i sistemsko razumevanje važnosti procesa decentralizacije, kao jednog od najvažnijeg faktora ostvarivanja prava građana, značajno doprinosi povećanju kapaciteta organizacija koje su deo projekta.

Media i reform centar Niš

Media i reform centar Niš je udruženje građana koje kroz otvoreni dijalog medija i novinara, organizacija civilnog društva, akademske zajednice, javnog sektora, privrede i građana, doprinosi izgradnji lokalnog kulturno-političkog identiteta građana Južne i Istočne Srbije. Zalaže se za slobodu govora i misli, medijsku pismenost, prava manjina, toleranciju, otvoreno i demokratsko društvo, i vrednosti Evropske unije u Srbiji.

U okviru projekta Glasno i jasno o EU Media i reform centar Niš posredstvom medija i društvenih mreža nudi pravovremene, tačne i pristupačne informacije o realnim efektima članstva Srbije u EU, i zadužena je da sve aktivnosti organizacija koje su deo projekta budu što jasnije i glasnije, odnosno dostupne građanima. Na portalu mediareform.rs svakom pojedincu pruža odgovore na pitanja zbog čega je njegovo/njeno učešće u procesu pridruživanja EU važno i koje promene pojedinac može da očekuje pristupanjem EU.

Projekat Glasno i jasno o EU omogućava da se čuju i glasovi regiona – 6 organizacija civilnog društva bavi se specifičnim potrebama građana 5 regiona Srbije, i radi na utemeljavanju i promovisanju evropskih vrednosti.

Forum civilne akcije FORCA

Forum civilne akcije FORCA prva je organizacija civilnog društva osnovana u Požegi, a pokrenuli su je mladi koji su želeli da menjaju svet. Danas je jedna od vodećih u regionu. Član je i osnivač nekoliko nacionalnih i internacionalnih mreža koje se bave pitanjima mladih, anti-korupcije, ljudskim pravima i informacionim tehnologijama.

Projektom Glasno i jasno o EU, FORCA doprinosi stvaranju primenljivih lokalnih mehanizama za promociju evropskih integracija kroz podršku mobilnosti mladih na prostorima Zapadne Srbije, uz posebnu pažnju posvećenu umrežavanju aktera koji rade na promociji evropskih vrednosti.

Timočki omladinski centar

Timočki omladinski centar je nastao kao korisnički servis mladih, i postao prepoznatljiv po aktivnostima lokalnih i regionalnih koalicija mladih. U fokusu rada Centra su pitanja omladinske politike, omladinske inicijative, kao i afirmacija zdravih stilova života mladih. Broji preko 100 aktivnih članova.

U okviru projekta Glasno i jasno o EU Timočki omladinski centar bavi se Omladinskim preduzetništvom na teritoriji Zaječara, Bora, Knjaževca, Požarevca i Smedereva, kroz Prostor za POMAK.

Evrokontakt

Evrokontakt je grupa građana iz Kruševca sa vizijom demokratske, decentralizovane, ekonomski razvijene Srbije, u kojoj se neguju ravnopravnost i posebnosti. Stručnjaci različitih profila okupljeni oko ove ideje svojim aktivnostima doprinose Procesu stabilizacije i pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

U okviru projekta Glasno i jasno o EU Evrokontakt doprinosi stvaranju uslova za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji, kroz razvoj podsticajnih mera na nivou lokalnih sredina u Rasinskom i Raškom okrugu.

Edukativni centar Kruševac

Edukativni centar Kruševac je udruženje građana sa vizijom razvijenog civilnog društva u Srbiji, koje poštuje i štiti prava svakog građanina, te je rad organizacije usmeren ka promociji i razvoju građanskog društva i aktivnog pojedinca u lokalnoj zajednici.

Tema kojom se Edukativni centar u okviru projekta Glasno i jasno o EU bavi je karijerni razvoj i zapošljivost mladih na teritoriji 5 lokalnih zajednica u centralnoj Srbiji – Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Obrenovac i Paraćin.

Centar za razvoj civilnog društva

Vizija Centra za razvoj civilnog društva je Srbija kao demokratsko i otvoreno društvo u kojem svaki pojedinac i sve grupe ravnopravno uživaju sva prava i slobode. Bavi se oblašću ljudskih i manjinskih prava, razvojem demokratije, vladavine prava i građanskog društva, mladima i dobrim upravljanjem.

Radom na projektu Glasno i jasno o EU Centar za razvoj civilnog društva doprinosi obezbeđivanju punog uživanja manjinskih prava, koja se uvek ostvaruju na nivou lokalne zajednice. To čini kroz delotvoran rad na poboljšanju funkcionisanja Saveta za međunacionalne odnose na prostoru Vojvodine.

Proaktiv

Organizacija civilnog društva PROAKTIV veruje u budućnost civilnog sektora u Srbiji, kao dela društva koji je saživljen sa realnim problemima i potrebama ljudi u lokalnim zajednicama. Sa vizijom Srbije proaktivnih građana, PROAKTIV radi na stvaranju podsticajnog okruženja kroz građanske akcije u jugoistočnoj Srbiji i lokalnim zajednicama na Balkanu.

U okviru projekta Glasno i jasno o EU, PROAKTIV se bavi temom Mladi i politike zapošljavanja na teritorijama sa najvećim stopama nezaposlenosti u Srbiji – Niš, Aleksinac, Blace, Svrljig i Prokuplje.

DA LI EVROPA DANAS STANUJE U BABUŠNICI?

Studija – Koliko je Srbija danas u Evropskoj uniji?

Za potrebe projekta Glas zajednice o EU integracijama − podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika izrađena je opsežna studija koja daje sveobuhvatan uvid u trenutno stanje pristupanja Srbije u EU, nudi pregled postojećih istraživanja, kao i analizu postojećih strategija i normativnog okvira. Važan deo studije jeste i analiza kapaciteta i znanja lokalnih aktera za učešće u procesu pregovora, na osnovu koje su kreirane i preporuke za napredak u procesu pregovora.
Autori studije su samostalni konsultanti, Tamara Branković i Mirko Popović, a namenjena je kako lokalnim samoupravama, organizacijama civilnog društva, i medijima, tako i svim građanima koji žele da razumeju process pristupanja EU, i da u njemu aktivno učestvuju.
Studiju možete preuzeti ovde.

GLASOVI SA LOKALA

Lokalne zajednice i njihova uključenost veoma su važne za proces pristupanja Evropskoj uniji, zato njihove glasove prenose lokalne organizacije civilnog društva uključene u projekat.

Asocijacija DUGA

Asocijaciju DUGA iz Šapca osnovale su LGBT osobe 2004. godine, sa ciljem unapređenja kvaliteta života ove populacije. Do sada je realizovala 39 projekata o zdravlju, bezbednosti, socijalnim pitanjima i podršci LGBT osobama.

U okviru projekta Glasno i jasno o EU DUGA se bavi uticanjem na rešavanje problema neprepoznavanja LGBT osoba kao pripadnika vulnerabilne populacije u dokumentima i planovima Grada Šapca.

UG "Nauči me"

Organizacija „Nauči me“ stvara, promoviše i implementira inovacije u obrazovanju, kroz upotrebu novih pristupa i moderne tehnologije, podsticanje samostalnosti u učenju i zalaganje za dostupnost i demokratizaciju znanja.

U okviru projekta Glasno i jasno o EU organizacija se bavi poboljšanjem položaja i obezbeđivanjem jednakih prava na obrazovanje dece sa disleksijom u Nišu.

Omladina JAZAS-a Kragujevac

Omladina JAZAS-a Kragujevac je organizacija mladih koji nastoje da spreče da se nova osoba inficira HIV-om i pomognu ljudima koji žive sa sidom. Svoj rad usmerava i na pitanja reproduktivnog zdravlja i prava mladih.

U okviru projekta Glasno i jasno o EU udruženje se bavi problemom nepostojanja primarne prevencije za mlade osobe iz HIV rizičnih grupa i podizanjem nivoa svesti mladih o riziku u očuvanju reproduktivnog zdravlja.

Somborski edukativni centar

Somborski edukativni centar organizacija koja je osnovana radi poboljšanja položaja dece, mladih i marginalizovanih grupa. Veruje u društvo u kome deca, mladi i marginalizovane grupe uživaju sva prava koja su im garantovana, i motivisani su da aktivno rade na promenama u svojoj lokalnoj zajednici, i šire.

U okviru projekta Glasno i jasno o EU Somborski edukativni centar utiče na dopunu akcionog plana Strategije razvoja socijalne zaštite, koja će sadržati preventivne mere i aktivnosti u oblasti zaštite dece od nasilja.

Odbor za ljudska prava Preševo

Odbor za ljudska prava Preševo osnovan je pre 17 godina i ima veliko iskustvo u realizaciji projekata.

U okviru projekta Glasno i jasno o EU bavi se zagovaranjem otklanjanja arhitektonskih barijera u opštini Bujanovac u ustanovama od javnog značaja, koje onemogućavaju slobodno kretanje za između hiljadu i dve hiljade osoba u Bujanovcu.

Centar za socijalno preventivne aktivnosti GRiG

Centar za socijalno preventivne aktivnosti GRiG je organizacija koja podržava decu i mlade, zastupa njihove interese i podržava ih da postanu samostalni ljudi. Osnovan je krajem 1998. godine.

U okviru projekta Glasno i jasno o EU Centar se bavi rešavanjem problema nepostojanja usluga socijalne zaštite za decu i mlade sa problemima u ponašanju u Beogradu.

Odbor za ljudska prava Niš

Odbor za ljudska prava Niš osnovan je pre 17 godina i članica je mreže CHRIS i Koalicije protiv diskriminacije. Vizija Odbora je izgrađeno civilno društvo, građanska svest i institucije kao garant zaštite i ostvarenja ljudskih prava.

U okviru projekta Glasno i jasno o EU organizacija se bavi rešavanjem problema nepristupačnosti obrazovnih institucija, koji limitira kretanje minimalno 7.700 osoba sa invaliditetom u Nišu.

Udruženje "Porečje"

Organizaciju Porečje iz Vučja osnovali su građani, nezadovoljni upravljanjem lokalnom zajednicom i prirodnim resursima u okruženju Vučja. Aktivna je na teritoriji cele južne Srbije i sarađuje sa brojnim organizacijama.

U toku projekta Glasno i jasno o EU organizacija planira da reši problem legalizacije poslovanja jednog od registrovanih udruženja za sakupljanje sekundarnih sirovina.

Udruženje "Da se zna!"

LGBT organizacije osnovale su udruženje DA SE ZNA! kako bi na jednom mestu evidentirale slučajeve nasilja nad LGBT osobama i uputile građane na nadležne institucije koje su dužne da reaguju u skladu sa zakonom.

U okviru projekta Glasno i jasno o EU udruženje DA SE ZNA! bavi se rešavanjem problema nasilja i diskriminacije nad LGBTTIQA osobama, te nepostojanjem sigurnog prostora za LGTTIQA osobe na teroritoriji opštine Vračar u Beogradu.

Centar za proizvodnju znanja i veština

Centar za proizvodnju znanja i veština je udruženje osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti ličnog, organizacijskog i društvenog razvoja, radi unapređenja ličnih i profesionalnih potencijala građana, unapređenja kapaciteta organizacija i institucija, osnaživanja lokalne zajednice i promociju partnerstva i umrežavanja.

U okviru projekta Glasno i jasno o EU organizacija se bavi problemom unapređenja obrazovne i socijalne inkluzije najranjivijih grupa, pre svega Roma, u Novom Sadu.

Sadržaj i stavovi izneti na ovoj stranici predstavljaju stavove projekta “Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“ i nužno ne izražavaju stavove Evropske unije.
Projekat realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Media i reform centrom Niš, Forumom civilne akcije FORCA, Evrokontaktom, Centrom za razvoj civilnog društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom.