EU PRAKSE - ISTRAŽILI SMO

Zašto se pregovori tiču nas? Šta poglavlja znače za pojedinca? Kakva je sudbina rakije, pečenice i ćirilice? Šta će se desiti sa nacionalnim i kulturnim identitetom građana kada Srbija postane deo EU? Ovo su samo neka od brojnih pitanja koja muče građane. Za aktivno učešće potrebno je razumevanje procesa reformi, odnosno dostupnost pravovremenih i pouzdanih informacija, koje se tiču života i potreba ljudi u lokalnim zajednicama.

Mitovi i realnost o EU

Perspektive razvoja socijalnog preduzetništva

Da li nam je potreban Zakon o socijalnom preduzetništvu?

Koja je uloga lokalnih samouprava u razvoju socijalnog preduzetništva?

Kakva je uloga države u socijalnom preduzetništvu?

Socijalno preduzetništvo kao instrument inkluzije

Šta je socijalno preduzetništvo?

Evropske integracije nisu priča o poglavljima, već o tome kako živimo

Saveti za međunacionalne odnose i prava manjina u lokalnoj zajednici

Sadržaj i stavovi izneti na ovoj stranici predstavljaju stavove projekta “Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“ i nužno ne izražavaju stavove Evropske unije.
Projekat realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Media i reform centrom Niš, Forumom civilne akcije FORCA, Evrokontaktom, Centrom za razvoj civilnog društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom.