Koja je uloga lokalnih samouprava u razvoju socijalnog preduzetništva?

U četvrtoj epizodi serijala o socijalnom preduzetništvu, koji je kreirala kruševačka ogranizacija Evrokontakt, možete saznati kako lokalne samouprave mogu pospešiti solidarnu ekonomiju.

Lokalna zajednica je jedan od najvažnijih faktora koji utiče na razvoj socijalnog preduzetništva. Lokalne samouprave mogu osnažiti socijalne preduzetnike i videti pozitivan efekat njihovog rada.


Pogledajte i…

Šta jesocijalno preduzetništvo?
Socijalno preduzetništvo kao instrument inkluzije
Kakva je uloga države u socijalnom preduzetništvu?


Sadržaji su realizovani u okviru projekta “Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika”.