Mitovi i realnost o EU

„Evropski put Srbije“, „Pregovori sa Evropskom unijom“, „Reforme i još reformi“, „Evrointegracije – Evropa to traži od nas“, “Prijem Srbije u EU”, “otvaranja / zatvaranje poglavlja”, samo su neke od fraza koje u medijima često čujemo, a vrlo često ne razumemo u potpunosti, niti smatramo da nas se tiču.

Proces evropskih integracija najveći broj građana primarno vidi kao politički proces gde predstavnici vlasti sprovode utvrđene mere radi pristupanja EU, dok je drugi aspekt, koji podrazumeva reforme na nivou samog društva, i gde su glavni akteri građani, manje vidljiv i dostupan.

U prethodne dve i po godine, šesnaest organizacija civilnog društva, u partnerstvu sa lokalnim vlastima i građanima, dale su doprinos unapređenju procesa EU integracija kroz aktivan angažman na kreiranju i razvijanju javnih politika na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Organizacije su primarno bile usmerene na poglavlja 19 Socijalna politika i zapošljavanje, 20 Preduzetništvo i industrijska politika i 26 Obrazovanje i kultura.

Ključni rezultati ostvareni u lokalnim zajednicama biće predstavljeni na konferenciji „Glasno i jasno o Evropskoj uniji“, koja se održava u utorak, 28. maja, u Beogradu. Svečano će je otvoriti Mateja Norčič-Štamcar, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Konferencija je završni deo projekta „Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“, i prilika da se kroz dijalog dodatno razmotri saradnja između različitih nivoa donosilaca odluka u procesu evropskih integracija, unapređenje načina donošenja javnih politika na lokalnom nivou i značaj učešća građana u tom procesu, kao i dobrobit evropskih integracija za same zajednice.

Projekat realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Media i reform centrom Niš, Forumom civilne akcije FORCA, Evrokontaktom, Centrom za razvoj civilnog društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom.