NKD među najboljim istraživačkim organizacijama u svetu

NKD na listi najuspešnijih istraživačkih organizacija; Foto: nkd.rs

Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) na je listi najboljih svetskih istraživačkih organizacija koje se bave temom transparentnosti i dobre uprave, prema proceni Univerziteta u Pansilvaniji. NKD je na 48. poziciji na svetu u Global Go To Think Tank Index Report 2018 izveštaju, koji pomenuti univerzitet objavljuje poslednjih 13 godina.

Velika je čast što smo u društvu organizacija koje su prepoznate kao najbolje u svetu u oblastima transparentnost i dobro upravljanje. Nacionalna koalicija od samog osnivanja prati različite statistike i radi istraživanja kojim želi da pokaže realno stanje života u Srbiji. Mi se trudimo da sagledamo stvaran život, iz koje bi se zapravo razvijale realne i javne politike koje će pomoći ljudima da bolje žive. Mislim da je ta naša istrajnost sada dobila lepo priznanje, koje stvara novu obavezu da radimo odgovorno i profesionalno“, kaže Mladen Jovanović, direktor NKD-a.

On dodaje da su u rad ove institucije uključena neka od najvećih istraživačkih imena u Srbiji, veliki broj spoljnih saradnika, zaposlenih u samoj organizaciji, i da su svi oni zajedno doprineli tome da se rezultati njihovih istraživanja čuju kako u zemlji, tako i van nje.

Godišnji Global Go To think Tank Index rangira vodeće svetske istraživačke centre u različitim kategorijama. Izveštaj je rezultat panela održanih u više od 1.796 institucija, stručnjaka iz štampanih i elektronskih medija, akademske zajednice, javnih i privatnih donatorskih institucija i vlada širom sveta.

Poslednjih nekoliko godina NKD je objavljivao statističke izveštaje na teme: stanja nacijemigracijadecentralizacije, a izdalli su i  analizu i preporuke za javne budžeteantikoruptivne lokalne mereučešće građana u donošenju odlukaizborne sistema i procedure.