Prepoznati i sprečiti vršnjačko nasilje

Obučiti mlade da promovišu zdrave stilove života, rodnu ravonopravnost, nenasilje i zdravlje osnovni su ciljevi projekta FAIR III za mlade“, u okviru kog je Udruženje Romkinja ,,Osvit potpisalo sporazume sa šest osnovih i srednjih škola iz Niša i Aleksinca.

Mi smo licencirani pružaoci usluge SOS telefona, ali radimo i na prevenciji nasilja nad ženama i devojčicama. Svedoci smo da se u našim osnovnim i srednjim školama događaju konfliktne situacije, da je vršnjačko nasilje izraženo i da su sva naša deca u riziku. Upravo zbog toga smo tu mi, kao starije osobe, kao osobe koje ih vaspitavaju i pružaju im modele dobrog ponašanja, da im skrenemo pažnju na druge načine kako da se bude IN, tako što će deca biti tolerantna i pomagati drugima“, ističe Ana Saćipović, direktorka ,,Osvita.

U realizaciju projekta su se uključile OŠ „Vuk Karadžić“ Niš, OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Niška Banja, OŠ „Radoje Domanović“ Niš, Škola mode i lepote Niš, Poljoprivredna škola „Šumatovac“ Aleksinac i Gimnazija „Svetozar Marković“ Niš.

Za prepoznavanje vršnjačkog nasilja obučiće se 240 mladih iz šest osnovnih i srednjih škola, te će kasnije nastaviti promociju među vršnjacima u svojoj sredini. Kroz obuku prolazi i 20 lidera, nastavnika i predstavnika ustanova i institucija iz Niša i Aleksinca, kako bi stečena znanja nastavili da primenjuju u svom radu.

Projekat je podržao CARE International Balkans, čija je misija da pruža pomoć svima kojima su ugrožena prava, posebno marginalizovanim grupama.

Kroz ovaj projekat želimo da podržimo devojčice, devojke i žene Romkinje da ostvare svoja prava, u skladu sa Ustavom i zakonima, ali smo shvatili da zbog određenih stereotipa i predrasuda ne možemo da radimo samo sa ženama. Prvi put smo u ovom delu južne Srbije, ali već sarađujemo sa nekoliko zemalja u regionu. Pitanje nasilja je globalno, i zato nam je važno da se vratimo u škole, da učenici, ali i oni koji sa njima rade, prepoznaju šta je dobro, a šta je loše“, rekla jeJadranka Milićević iz CARE International Balkans.