Program Exchange 5 za efikasnije upravljenje imovinom, ali i strateškim planiranjem

Efikasno upravljanje imovinom, ali i strateško planiranje i programsko budžetiranje, kao izuzetno važni za lokalne samouprave, bili su predmet podrške u okviru programa Exchange 5 koji je zajedno sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu sprovodila Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

33 miliona evra donatorske pomoći prošlo je kroz program EXCHANGE namenjen lokalnim samoupravama, kaže generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić. Reč je o programu koji predstavlja kontinuiranu podršku Evropske unije lokalnim samoupravama od 2004. godine.

U velikoj meri doprineo je unapređenju kreiranja javnih politika na lokalnom nivou kroz podršku strateškom planiranju. Trenutno se sprovodi peta faza ovog programa, kaže Staničić, generalni sekretar SKGO.

Onaj deo koji se tiče efikasnog upravljanja imovinom u stvari govori o tome da je bilo potrebno dati podršku lokalnim samoupravama da svoju zakonsku obavezu izvrše na što je moguće bolji, brži i kvalitetniji način. Razlozi za to su, pre svega, rokovi koje Zakon o javnoj svojini daje, a koji kaže da će do kraja, 31. decembra ove godine, koja opština ne upiše svoju imovinu i ne podnese dokaze za to ta imovina postati državna, što nije u interesu lokalnih samouprava s obzirom da je ta situacija decenijama bila nerešena i često se nije znalo šta je čije”, kaže Staničić.

Jedan od gradova sa takvim stanjem bio je i Požarevac, objašnjava gradonačelnik Saša Pavlović.

U ranijem periodu imali smo zaista nezadovoljavajuće stanje. Imali smo javnu svojinu koja je bila upisana u više evidencija u papirnom obliku a takođe imali smo i razne objekte odnosno nepokretnosti koje uopšte nisu ni upisane. (REZ) Grad Požarevac je imao evidentirano, daću vam jedan primer, 70 km različitih vodova dok za preostalih 130km različitih vodova, niti smo imali evidenciju, niti smo ih imali upisanih. Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za te vodove i sada smo zahvaljujući Exchange 5 projektu i, moram još jednom da se zahvalim, donaciji Evropske unije, i svemu ovome mi sada ulazimo u proces i ozakonjenja ovih objekata”, ističe Pavlović.

Građani su dobili još jedan alat u svoje ruke – da mogu na kvalitetan način da donose svoje planske odluke i utvrđuju budžete, podseća SKGO.

Pomoć EU je veoma velika. Preko 4.5 miliona evra u okviru Exchange 5, tu je veliki deo grant šeme ali i tehničke i stručne podrške i pomoći lokalnim samoupravama koja se ogleda, kako kroz ovaj deo koji govori o imovini, tako i o tome kako da opštine idu na jedan zakonom predviđen, ali i efikasan način donošenja svojih strateških dokumenata ili ulazak u punoj meri u programsko budžetiranje. To je nešto što je nedostajalo”, kaže Staničić.

Ovakav primer je Veliko Gradište. Kažu da menjaju navike i predlog budžeta se više ne radi tako što rukovodstvo opštine sedne samo ga napiše.

Na ulazu u opštinu recimo postoji kutija i ljudi mogu svoje predloge da napišu i ubace u tu kutiju. Razne manifestacije koje imamo preko čitave godine u samom gradu, Carevčevi dani i tako dalje, gde ljudi i na tim manifestacijama mogu da daju svoje predloge. Đački parlament srednje škole, takođe. Osnovci oni malo veći pa čak, rekao sam i deca iz vrtića nekim svojim idejama. A verujte mi da je to jako simpatično, gde oni žele i lepši park i klackalice i razne igračke, i zoološki vrt itd”, priča Dragan Milić, predsednik Opštine Veliko Gradište.

Proces kreiranja javnih politika i učešće građana deo su reforme javne uprave koja se u Srbiji sprovodi uz podršku EU. Glavni koordinator procesa ove reforme je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Ukupan iznos programa EXCHANGE do sada je iznosio više od 33 miliona evra.