Šta su javne politike?

Foto: printscreen rsjp.gov.rs

Da li znate šta su to javne politike? Koliko puta ste rekli da želite efikasniju javnu upravu sa manje papirologije i jednostavnijim procedurama, bolje zdravstvene usluge i kvalitetnije obrazovanje, recimo? Svojim učešćem možete na neke od stvari da utičete – javne politike daju odgovore na pitanja koja se tiču svih građana i koja su u javnom interesu.

Odgovor na pitanje šta su javne politike ovoga puta nalazimo kod direktorke Republičkog sekretarijata za javne politike Bojane Tošić koja kaže da se sam termin još nije odomaćio, ali da su javne politike u najkraćem – grupa mera države koja daje odgovor na neka od pitanja koja se tiču svih građana. Kroz proces reforme javne uprave Srbija se trudi da unapredi i proces kreiranja i donošenja javnih politika kako bi poboljšala funkcionisanje brojnih oblasti delovanja države.

„Ako želimo kvalitetnije zdravstvene usluge usmerene prema samom pacijentu, ili želimo kvalitetnije obrazovanje, modernije obrazovanje kako bismo imali više šansi da se zaposlimo nakon završetka školovanja, ili želimo čistiji vazduh u glavnom gradu ili želimo da ne čekamo dugo u redovima, želimo efikasnu javnu upravu – pošto pričamo o reformi javne uprave – koja vrši sve svoje usluge na bolji i primereniji način, efikasniji način, a sve u interesu svojih građana“, dodaje Tošićeva.

U izdvajanju prioriteta pomažu konsultacije sa svim zainteresovanim stranama, jer se tako kroz proces kreiranja javnih politika zapravo i stvaraju dobri zakoni i drugi propisi.

„Mislim da ovde mediji mogu da odigraju veoma važnu ulogu, da pozovu što više građana da uzmu učešće u zalaganju za ono što je njima bitno i uopšte što je bitno svim građanima naše države“, kaže Tošićeva.

Tošić objašnjava da je polazna tačka podnošenje inicijativa.

Mi imamo jednu aplikaciju na našem sajtu, jako jednostavnu, bukvalno se napiše opis problema, i ne samo opis problema, može da bude i predlog rešenja. Kada dobijemo inicijativu, mi moramo dobro da je sagledamo, da sprovedemo konsultacije sa širokim krugom zainteresovanih lica, da dobro razumemo problem, jer tek kad se dobro razume problem onda će intervencija koju očekujemo da bude adekvatna, s obzirom da će se odnositi na široki broj građana, privrednih subjekata, svih nas“, ističe Tošićeva.

Vrata su otvorena i privrednicima, kaže pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za javne politike Ninoslav Krstić.

Mogu jednostavno da pošalju inicijativu jednostavnim jezikom napisanu, da je potrebno npr. da se uradi reforma u sferi paušalnog oporezivanja, ukoliko su u pitanju preduzetnici. Ili ukoliko su nezadovoljni uslugama javne uprave u smislu pribavljanja određenih dozvola i licenci, mogu direktno da upućuju koje dozvole i licence im predstavljaju problem, odnosno sam taj gubitak vremena, proces koji javna uprava mora da sprovede – njima predstavlja na neki način gubitak”, ističe Krstić.

Važnost uključivanja građana naglašava i Branko Radulović sa Projekta EU za reformu javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora.

Ima jedna izreka koju ekonomisti često koriste, da je put u pakao popločan dobrim namerama. Da bi se zapravo sprečile te pogrešne mere javne politike, da se donose loši zakoni, da se sprovode neke druge mere koje nisu adekvatne, bilo bi dobro da se prikupi što više informacija, da se sagleda zapravo što bolje postojeća situacija, a bez neke razmene informacija to zaista nije moguće”, kaže Radulović.

On dodaje da je Evropska unija, kroz projekat podrške reformi javne uprave, pružila značajnu podršku u domenu poboljšanja primene Zakona o planskom sistemu i dobrom planiranju javnih politika, kao i obukama i priručnicima koji državnoj upravi u Srbiji olakšavaju rad na kreiranju javnih politika, kako bi što bolje odgovarale potrebama građana i privrede.