Da promena izbornog sistema ne bude samo teorija

U javnom je interesu da se poboljša teritorijalna predstavljenost građana, kao i komunikacija građana i njihovih predstavnika u parlamentu. Neophodno je i osloboditi se stava da se izborni zakoni ne menjaju u izbornoj godini, a ono što karakteriše ovu predizbornu atmosferu jeste funkcionerska kampanja. Ovo su  neki od zaključaka konsultativnog sastanka na temu promene izbornog sistema u kontekstu povećanja izbornih jedinica, kao  i parlamentarnih ali i aktuelnih predsedničkih izbora.

Na konsultativnom sastanku 24. marta u Impact Hub-u u Beogradu, učestvovali su predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, narodni poslanici, predstavnici akademske zajednice, međunarodnih organizacija i civilnog sektora.

U okviru prve sesije o izbornim jedinicama zaključeno je da treba povećati broj izbornih jedinica, da je potrebna edukacija građana o tome šta je nadležnost poslanika, kao i da poslanici ne treba da se zalažu za pojedinačne interese građana, već za interes zajednice. Komunikacija  građana i njihovih predstavnika u parlamentu mora biti stalna i direktna, naglašeno je na tom sastanku.

Iznet je i predlog da bi bilo dobro prvo pokušati sa reformama izbornog sistema na lokalnom nivou odnosno u opštinama i mesnim zajednicama, da bi se ta reforma, ukoliko se pokaže kao uspešna, primenila na nivou republike.

Svi učesnici tribine saglasili su se da je reforma  izbornog sistema neophodna, da je treba što pre primeniti i raditi na poboljšanjima u pravcu bolje teritorijalne zastupljenosti poslanika, ravnomerne predstavljenosti građana, veće odgovornosti izabranih predstavnika i realnije zastupljenosti manjina i polova u parlamentu.

          Koliko su izbori u Srbiji fer i pošteni?

Da bi na kraju celog izbornog procesa moglo da se zaključi da je taj proces bio demokratičan i fer ne može se posmatrati samo izborni dan već i celokupna predizborna kampanja, rad izborne administracije, biračkih odbora, izveštavanje medija, kao i objavljivanje rezultata izbora, zaključeno je u drugom delu konsultativnog sastanka.

Diskutovalo se i o aktuelnim predsedničkim izborima i predizbornoj kampanji, i zaključeno je da je prisutna funkcionerska kampanja i medijska neravnopravnost predsedničkih kandidata.

„U ovoj predsedničkoj kampanji imamo situaciju u kojoj aktuelni premijer trči predsedničku trku. Time se ne krši zakon, ali on ima veći pristup medijima u odnosu na druge kandidate. Medijska zastupljenost nije ravnopravna. Analiza posmatračke misije CRTE – Građani na straži i medijske analize drugih organizacija pokazuju apsolutnu dominaciju premijera  u medijskim sadržajima i to uglavnom u pozitivnom kontekstu, dok drugih kandidata ima znatno manje i često su prikazani u neutralnom ili čak negativnom kontekstu. A to je ono što kreira javno mnjenje“, ocenila je Jovana Đurbabić predstavnica Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA.

Okrugli sto organizovala je Nacionalna koalicija za decentralizaciju u partnerstvu sa Srbijom u pokretu i Media i reform centrom Niš, kao deo manifestacije Srbija pred #biramkogabiram. Tribina je organizovana u okviru inicijative za promenu izbornog sistema kao deo projekta „STVAR IZBORA“ (Matter Of Choice) koji ove organizacije realizuju uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj – USAID Srbija.