„Mladi u vrtlogu upotrebe droga – izazovi prevencije i kaznene politike“

Sreda, 28. jun 2017. godine, 17:30 sati

Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

Koliko i da li Krivični zakonik pravi razliku između korisnika narkotika, zavisnika i dilera, naročito među mladima? Kakve su kazne a kakav tretman? Da li korisnike droge treba zatvarati zbog posedovanja ili naložiti rehabilitaciju?

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge, o ovim i sličnim pitanjima diskutovaćemo na gradskom forumu „Mladi u vrtlogu upotrebe droga – izazovi prevencije i kaznene politike“.

Značaj usklađene zdravstvene i kaznene politike za podršku mladima u izlasku iz sveta upotrebe droga, odnosno psiho-aktivnih supstanci, predstavlja okosnicu uspeha u rešavanju ovog problema u svim sredinama. Izbalansiran, jasno definisan i multiprofesionalni pristup je put poverenja između institucija i mladih što je jedan od važnih koraka u smanjenju broja korisnika droge.

Gradski forum organizuju Institut za javno zdravlje Niš (Centar za promociju zdravlja), Sekretarijat za omladinu i sport Grada Niša (Grupa za prevenciju bolesti zavisnosti) i Media i reform centar Niš, sa ciljem analize budućih pravaca u prevenciji upotrebe droga među mladima, i kaznene politike prema mladima koji su došli u kontakt sa drogom.

O ovim temama razgovaraćemo sa:

  • Dr Verica Arsenijević, Zavod za zaštitu mentalnog zdravlja KC Niš
  • Miroslav Ristić, advokat
  • Ivana Todorović, Sekretarijat za omladinu i sport Grad Niš
  • Dr Čedomir Šagrić, Centar za promociju zdravlja IZJZ Niš
  • Vladimir Đorđević, moderator