„Nauka u funkciji građana i građanki“

Četvrtak, 26. avgust 2019. godine, 13 časova
Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

Udruženje Zeleni ključ poziva vas na okrugli sto na kojem će sa stručnom i zainteresovanom javnošću i pojedincima diskutovati o nauci u funkciji građana i građanki.

Okrugli sto deo je „Eko edu karavana“, dvomesečnog programa kroz koji se javnost upoznaje sa značajem nauke na polju zaštite životne sredine, posebno na polju klimatskih promena.

Na okruglom stolu govoriće:

  • prof. Aleksandra Gošnjić, diplomirani hemičar, Gimnazija „9. maj“, Niš
  • prof. Dejan Gičevski, diplomirani tehnolog, Prehrambeno-hemijska škola, Niš
  • prof. dr Anica Milošević, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Niš
  • dr Miomir Raos, prodekan za nauku, Fakultet zaštite na radu, Niš
  • Marion Viau, koordinatorka kancelarije, Francuski institut Niš
  • dr Dragan Vučković, ekspert za energetsku efikasnost
  • mr Olivera Milošević, moderatorka i predsednica udruženja Zeleni ključ

Program je podržao Fond za jug Srbije, a realizuje se u saradnji sa Francuskim institutom, Visokom tehničkom školom strukovnih studija, Fakultetom zaštite na radu, Gimnazijom „9. Maj“ i Prehrambeno-hemijskom školom.