Novi predstavnici građana u Savetu za štampu

foto: MRCN/T.Đ.

Kao predstavnika javnosti, Savet za štampu je u Komisiju za žalbe ponovo izabrao predsednika Odbora za ljudska prava iz Niša Dragana Đorđevića. Pored njega izabrane su i Vida Petrović-Škero, bivša predsednica Vrhovnog suda, i Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji.

Nove članove Upravni odbor Saveta za štampu odabrao je nakon sprovedenog javnog kokursa, na kojem je predloženo deset kandidata.

Komisija za žalbe Saveta za štampu, koja odlučuje o prigovorima građana na sadržaje štampanih i onlajn medija, ima 11 članova. Osim troje predstavnika javnosti, u njoj su i članovi iz četiri organizacije osnivača Saveta za štampu – Asocijacije medija, Lokal presa, Udruženja novinara Srbije i Nezavisnog udruženja novinara Srbije.

Novi saziv Komisije za žalbe počeće da radi u septembru.