Novine u sistemu paušalnog oporezivanja

Foto: printscreen sajta Poreske uprave

Od početka godine, Poreska uprava Srbije unapredila je sistem paušalnog oporezivanja tako što rešenja o utvrđenim obavezama za preduzetnike-paušalce dostavlja isključivo u elektronskoj formi, posredstvom portala Poreske uprave – ePorezi. Na taj način oko 95.000 paušalaca dobilo je u januaru u svoje elektronsko sanduče rešenje o poreskim obavezama i doprinosima za 2020. godinu.

Krajnji rok za izmirenje obaveza za januar je 18. februar, a da bi preduzetnici preuzeli rešenja iz elektronskog sandučeta, što je sada jedini način da dođu do tog dokumenta, potrebno je da pribave kvalifikovani elektronski sertifikat i instaliraju odgovarajuću aplikaciju sa sajta ePorezi. To su naglasili predstavnici Poreske uprave Dragan Agatunović i Rade Šević na medijskom brifingu održanom u EU info centru, koji je organizovan u okviru projekta Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave finansiranom od strane Evropske unije.

Ivan Paligorić, iz Biroa za informisanje Poreske uprave kaže da će obaveze i dalje teći ukoliko poreski obveznici-paušalci ne preuzmu svoja rešenja sa sajta e-Porezi.

„Ukoliko poreski obveznici-paušalci ne preuzmu svoja rešenja iz tzv. „poreskog sandučeta“ na portalu Poreske uprave do isteka roka plaćanja poreskih obaveza za mesec januar 2020. (što je 18.02.2020.), njihove poreske obaveze i dalje ostaju i teku, shodno zakonskoj regulativi. Za kašnjenje u izmirenju svojih obaveza teče i zakonski obračunata kamata, koji su u obavezi da izmire. Poreska uprava će u narednom periodu, upravo iz navedenih razloga a u cilju daljeg unapređenja svojih usluga, uvesti i uslugu obaveštavanja obveznika-paušalaca da im je pristiglo poresko rešenje u „Poresko sanduče“ putem SMS poruke“, kaže Paligorić.

Za ulazak na portal e-Porezi i sanduče u kome je poresko rešenje, potrebna je lična karta sa čipom, uz koju se besplatno u MUP-u dobija šifra, odnosno PIN. Pored MUP-a, kvalifikovani elektronski seritifikat izdaju ovlašćena sertifikaciona tela: Privredna komora Srbije, PTT, Halcom i E-Smart Systems, ali uz određenu nadoknadu. Ukoliko pristup poreskom sandučetu u ime obveznika obavlja drugo lice, poreski obveznik je dužan da to lice ovlasti.

Za pristup elektronskim servisima koristi se jedinstvena aplikacija koja se može preuzeti ovde. Aplikacija se jednostavno instalira i nakon pokretanja i unosa PIN-koda kvalifikovanog elektronskog sertifikata pristupa se portalu. Na pomenutoj adresi može se preuzeti i korisničko uputstvo za aplikaciju ePorezi sa detaljnim uputstvima o koracima pri instalaciji.

Reformom paušalnog oporezivanja, koja je počela 2018. godine, danas je omogućeno da privrednici – paušalaci mogu da registruju firmu, započnu poslovanje, dobiju poresko rešenje, plate poreze i doprinose bez odlaska u poresku filijalu.

Novoosnovani preduzetnici će u veoma kratkom roku od 48 sati od dana registracije osnivanja privrednog subjekta u Agenciji za privredne registre dobiti rešenje o utvrđenoj obavezi u elektronskoj formi.

Novina je i kalkulator paušalog poreza i doprinosa. Unosom zadatih parametara obveznici mogu sami da izračunaju iznos mesečnog paušalnog poreza približno za naredne tri godine.

Počev od 1. marta ove godine primenjivaće se „test samostalnosti” na osnovu koga će se proveravati da li je preduzetnik nezavisan u odnosu na kompaniju koja ga angažuje i da li može biti paušalno oporezovan. Test sadrži devet kriterijuma za proveru samostalnosti a ukoliko paušalac podržava odnosno pozitivno odgovori na najmanje pet kriterijuma, smatraće se da je test pao odnosno da nije samostalan i kao takav ne može imati status obveznika-paušalca. Ispunjenost kriterijuma iz testa samostalnosti proveravaće poreski inspektori.

Detaljnije informacije o sistemu paušalnog oporezivanja poreski obveznici mogu dobiti i pozivom kontakt centra Poreske uprave na telefon 011/331-01-11 ili u filijalama Poreske uprave u Srbiji.