Obuke, radna mesta i popravke kuća za Rome povratnike i interno raseljena lica u Niškoj Banji

Foto - BFPE.org

Romi povratnici, koji žive u Niškoj Banji, uskoro bi trebalo da dobiju nove domove. Popravka kuća i seoskih domaćinstava, pronalaženje zaposlenja i organizovanje obuka iz različitih oblasti aktivnosti su koje obuhvata jednoipogodišnjeg projekat koji sprovode Beogradski fond za političku izuzetnost, Liga Roma i Gradska opština Niška Banja.

Krajem prošle godine u Niškoj Banji započet je projekat koji bi Romima povratnicima i interno raseljenim licima sa teritorije ove niške opštine trebalo da obezbedi bolje uslove života. Identifikacija onih kojima je pomoć najpotrebnija, bio je prvi zadatak projekta ,,Uspostavljanje stambene i finansijske autonomije Roma povratnika i interno raseljenih lica kroz saradnju na lokalnom nivou” , u okviru koga je urađeno više od 100 socijalnih karti kako bi se napravila baza podataka Roma i interno raseljenih lica sa teritorije ove opštine i na osnovu kojih je pomoć u vidu adaptacije stambenih objekata dodeljena onima kojima je i najpotrebnija. 

Važan korak napravljen je avgusta prošle godine, kaa je otvorena lokalna kancelarija gde korisnici sada mogu da dobiju besplatnu pravnu pomoć ali i sve informacije koje se tiču njihovog položaja. Projektom je predviđena i izrada lokalnih akcionih planova, kojima će biti omogućen strateški pristup rešavanju problema Roma i drugih ugroženih grupa. Jedan od najvećih problema jeste i njihovo zaposlenje.

Na samom početku projekta urađena je procena potrebe tržišta rada kada je identifikovano 20 kompanija zainteresovanih za zapošljavanje ove ciljne grupe. Osposobljavanje za buduća radna angažovanja korisnicima je omogućeno kroz obuke iz bezbednosti i zaštite na radu, ali i kroz održavanje obuka za 110 korisnika, koje su prilagođene njihovim sposobnostima, kvalifikacijama i veštinama. U toku radova na stambenim objektima korisnika projekta, angažovano je 40 zainteresovanih radnika, pripadnika Romske populacije,  na popravci svojih ali i kuća drugih povratnika i interno raseljenih lica. Predviđena je rekonstrukcija najmanje 30 domova, kao i kupovina 2 seoska domaćinstva za korisnike čije domove nije bilo moguće adaptirati, zbog lošeg stanja u kome su se objekti nalazili.”, navode u BFPE-u.

Krajnji cilj projekta je zapravo potpuna socijalna i ekonomska inkluzija povratnika, a inicijatori kažu da se model saradnje između organizacija civilnog društva, lokalne samouprave i privatnog sektora već pokazao uspešno.

“Uspostavljanje stambene i finansijske autonomije Roma povratnika i interno raseljenih lica kroz saradnju na lokalnom novou”, program koji sprovode Beogradski fond za političku izuzetnost, Liga Roma i Gradska opština Niška Banja, finansira Evropska unija. Partneri na projektu zajedno će raditi na razvoju i promovisanju njegovih rezultata, kao i prenosu modela i na druge opštine u Srbiji.