Odluka Ministarstva o MHE u Rakiti samo početak rešenja

foto: flickr/Engineering for Change

Žalba firme „Mala hidroelektana Zvonce“ d.o.o. iz Beograda na odluku republičkog inspektora za zaštitu životne sredine da se obustave radovi na izgradnji mini hidroelektrane na Rakitskoj reci na Staroj planini odbijena je kao neosnovana u Ministarstvu zaštite životne sredine.

Zabrana radova u koritu Rakitske reke, kao i poslednje odbijanje žalbe MHE ‘Zvonce’ pokazuju trend oslobađanja insitiucija koje se bave zaštitom životne sredine da stanu iza svojih odluka i interesa prirode i stanovništva, što svakako pozdravljamo, navodi Iva Marković iz inicijative Pravo na vodu.

Iako je ovo dobra vest, ocenjuje ona, potrebno je održivo rešenje koje će proisteći iz jedinstvene odlučnosti svih nivoa i grana vlasti. Marković navodi da je Ministarstvo samo jedan deo brojnih činilaca u vezi sa mini-hiodrocentralama.

Stav ministra zaštite životne sredine Gorana Trivana i Ministarstva po pitanju mini hidroelektrana u Srbiji ostao je isti – protive se izgradnji po svaku cenu. To potvrđuje i ova drugostepena odluka. Nastavak radova na izgradnji mini-hidroelektrane na staroplaninskoj reci moguć je jedino ako firma „Mala hidroelektrana Zvonce“ dobije spor pred Upravnim sudom.

Jedan od problema je i sama efikasnost mini hidroelektrana jer Srbija trenutno proizvodi dovoljno struje, kao i tipska izgradnja samih hidroelektrana. Stručnjaci iz oblasti hidroenergetike, zaštite životne sredine i energetike navode da postoji alternativa ovakvom dobijanju električne energije.

Bez javne rasprave, kako su za naš portal izjavili iz Tima za evropske integracije Beogradske otvorene škole, došlo je do gradnje mini-hidroelektrana u Srbiji, što je u suprotnosti sa propisima Evropske unije.

Podsetimo, podaci do kojih su došli Centar za istraživačko novinarstvo (CINS) i Balkanska mreža za istraživačko novinarstvo (BIRN) pokazuju da je na teritoriji Srbije planirano ili izgrađeno 337 mini-hidroelektrana od 2010. do 2014. godine.

Iva Marković navodi da u daljem periodu inicijative Pravo na vodu i Odbranimo reke Stare planine, kao stanovnici sela u kojima se grade hidrocentrale očekuju od nadležnih organa i ispitivanje drugih pitanja, koja su proistekla iz ovog slučaja: koliko su ispoštovane demokratske procedure, da li je u interesu države da subvencioniše mini-hdroelektrane, a ne neke druge izvore električne energije…

Brojne mini-hidroelektrane su, nažalost, već izgrađene na nekim rekama, no ovakve odluke daju nadu da se invazija minihidoelektrana u našoj zemlji i regionu može zaustaviti na bolji način od samog sukobljavanja stanovništva i investitora, kao što je bio slučaj dosad, zaključuje Marković.