Preporuke Programskom savetu RTS-a

Foto: MRCN / N.S

Media i reform centar Niš, u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju i Centrom za medijska istraživanja Filozofskog fakulteta u Nišu, sproveo je istraživanje „Šta građani juga Srbije za svoj novac dobijaju od RTS-a?“, na osnovu koga su kreirane preporuke za Programski savet RTS-a.

Preporuke se zasnivaju na monitoringu koji je obuhvatio 735 priloga objavljenih od 1. do 31. jula 2018. godine u centralnoj informativnoj emisiji Dnevnik 2 RTS-a 1 i u Jutarnjem dnevniku RTS-a 1, kao i na mišljenjima relevantnog broja građana i građanki (1038) četiri okruga juga Srbije o radu javnog medijskog servisa u njihovom interesu.

Preporuke

Poštovanje stava 2, člana 8 Zakona o JMS, kojim se propisuje da je „JMS u ostvarenju javnog interesa dužan da na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou koristi sve raspoložive resurse, uključujući i dopisničku mrežu u cilju ostvarivanja prava svih građana na ravnopravno informisanje“.

Programski savet RTS-a treba da uloži napore da informacije iz svih regiona budu zastupljene u jednakoj meri. Trenutna situacija pokazuje da se 45,5% priloga u informativnim emisijama odnosi na Beograd, dok sa juga dolazi samo 5,4% informacija iako taj deo Srbije obuhvata 13,3% stanovništva naše zemlje.

Da bi prethodno bilo moguće, neophodno je jačati dopisništva i unaprediti dvosmernu komunikaciju između centrale RTS-a i dopisničkih redakcija kako bi se obezbedila veća vidljivost informacija od javnog interesa građana iz svih krajeva Srbije.

Osim proizvodnje većeg broja priloga sa juga Srbije,trebalo biomogućiti i emitovanje medijskih sadržaja lokalnih produkcija ili TV kuća u nekim od programa javnog servisa. Uspostavljanje sistema preuzimanja sadržaja od nezavisnih produkcija (analitički, dokumentarni, obrazovni i informativni sadržaji) svakako bi doprinelo i kvalitativnom unapređenju izvaštavanja o jugu Srbije i južnjacima.

Potrebna je i veća zastupljenost tema koje se odnose na kvalitet života građana sa juga Srbije koje oni sami prepoznaju kao važne, naročito zato što skoro 39% ispitanika smatra da je jug najvidljiviji tokom političkih kampanja i poseta zvaničnika.

Boljoj vidljivosti juga Srbije, ali i kvalitetnijem i obuhvatnijem informisanju građana i građanki, doprinelo bi veće angažovanje eksperata, stvaralaca, predstavnika civilnog sektora, akademske zajednice i drugih relevantnih ličnosti sa juga koji događajima mogu dati adekvatan lokalni kontekst. Istovremeno, treba imati sluha i za „obične ljude“, od kojih više od polovine smatra da su sagovornici na RTS-u u najvećoj meri iz Beograda.

Nužno je povećati i broj javnih rasprava, raznovrsnost lokacija na kojima će one biti održavane, i omogućiti građanima da tokom čitave godine imaju dostupne kanale za dvosmernu komunikaciju sa RTS-om, kao i uvid u usvojene predloge i argumentovane razloge za one odbijene.

Najzad, u same upravne strukture,poput Upravnog odboraRTS-a i Programskog saveta RTS-a, trebalo bi uvesti kriterijum geografske zastupljenosti, čime bi se uključili i ljudi sa juga Srbije.

Na tribinama u Nišu, Vranju, Pirotu i Leskovcu bilo je i sledećih predloga

  1. Predlozi o kvotama – definisati minimalno vreme, koje se mora posvetiti sadržajima iz različitih delova Srbije
  1. Voditi računa o terminima emitovanja sadržaja – npr. „Ovo je Srbija“ emituje se u terminu kada većina građana i građanki ne može da je gleda – radnim danima od 15:15
  2. Povećati broj sadržaja koji se tiču svakodnevnog života građana. Predlozi građana su teme o stranačkom zapošljavanju, ekologiji, socijalnoj zaštiti, teme koje se bave stanjem u vrtićima, školama, staračkim domovima, bolnicama na jugu, ali i specifičnostima južnjačkih krajeva („nije Vranje samo Koštana i Bora Stanković“)…
  3. Građani su ukazali na visoku politizovanost svih tema
  4. Uvođenje regionalnog informativnog programa na kanalima RTS-a (npr. na RTS2) koji bi pratila kampanja na RTS-u, u udarnim terminima
  5. Poput „Beogradske hronike“ uvesti i hronike drugih većih gradova, ili hronike regiona
  6. Korišćenje svih prednosti digitalizacije – da u vreme kada npr. Beograđani gledaju „Beogradsku hroniku“, južnjaci gledaju „Hroniku juga“ i sl.

U Nišu, 21. februara 2019. godine