Za rodnu ravnopravnost i u oblasti životne sredine

Foto: MRCN/B.R.

Kako bi “pokrenuli debatu i povećali razumevanje uloge žena u reformama koje donose evropske integracije”, Mladi istraživači Srbije i Grupa Kobra iz Niša organizovali su, u okviru zajedničkog ekološkog projekta, okrugli sto “Žene kao nosioci promena u oblasti zaštite životne sredine i usklađenost sa politikama EU”.

“Veza između životne sredine i žena nije očigledna. Međutim, kada se zagrebe ispod površine, žene su u velikoj meri krajnji nosioci praktičnih aktivnosti bilo da se radi o edukaciji, radu u institucijama ili konkretnim radovima o zaštiti prirode. Ono što bismo mi želeli je da se u lokalnim zajednicama radi na kreiranju politika – osnova svake dobre prakse je dobra politika, a da bi ona bila odgovarajuća mora da bude rodno blansirana, i da na jedan sofisticiran način, uvaži potrebe žena”, rekla je izvršna direktorka Mladih istraživača Srbije Tanja Petrović.

Okrugli sto održan je u okviru CSOnnect programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu uz podršku SIDA. Cilj je, prema rečima organizatora, podsticanje organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine da aktivno učestvuju i podrže proces pregovora sa EU i poglavlje 27 o zaštiti životne sredine.